10_kerken_banner

Diaconie

vervolg headerf right

bijbelgroepen

De toeslagenaffaire laat zien dat het bij de belastingdienst en bij uitvoeringsorganisaties aan menselijke maat ontbrak. Ook in Enschede lopen burgers tegen vergelijkbare problemen aan. Deze signalen werden door het DPE veelvuldig aan de gemeente doorgegeven. De gemeenteraad besloot in maart 2021 een externe 'commissie menselijke maat' onderzoek te laten doen naar de menselijke maatvoering in het sociaal domein. De resultaten werden in oktober 2021 gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Bestuurslid Honoré de Beer van de PCI van Enschede is blij met het rapport van de 'commissie menselijke maat'. Het rapport bevestigt de signalering door het DPE, dat het beleid in sommige gevallen te streng was, waardoor burgers onnodig verder in de problemen kwamen. Zo signaleert de commissie: “De notie van de menselijke maat vormt tegen de achtergrond van het huidige debat over de verhouding tussen overheid en burger een gevoelige toetssteen voor het functioneren van de verzorgingsstaat. Met name door de toeslagenaffaire is zichtbaar geworden hoezeer de bureaucratie van de verzorgingsstaat mensen kan vermorzelen en individuele levens kan verpesten. De ontdekking van de menselijke maat als normatieve standaard voor de omgangsvormen tussen overheid en burger kan worden beschouwd als een reactie op het verschijnsel van de machtsconcentratie bij overheidsinstellingen, als een antistof die kan worden toegediend om de scheefgegroeide verhoudingen te normaliseren”.

De commissie benoemt in het rapport expliciet het huidige mensbeeld. Hierbij is de nadruk de afgelopen jaren komen te liggen op eigen verantwoordelijkheid en zelfoplossend vermogen van de burger. Maar dit idee kan problematisch zijn voor regelingen zoals de Wmo 2015 en de Participatiewet, omdat daarop juist een beroep wordt gedaan door burgers voor wie deze eigenschappen niet onmiddellijk voor de hand liggen.

De conclusies van het rapport zijn duidelijk: “de commissie constateert dat de gemeente in de eerste helft van het laatste decennium een streng beleid heeft gevoerd op het terrein van de Participatiewet en de Wmo 2015, met nadelige gevolgen voor kwetsbare inwoners die een beroep moeten doen op de gemeenschap.” Maar de commissie constateert ook dat de gemeente de laatste jaren steeds meer afstand neemt van dit strenge beleid. Volgens de commissie kan de gemeente veranderingen in beleid en uitvoering zelf ter hand nemen. “De commissie heeft het vertrouwen dat de gemeente de weg naar een burgervriendelijker beleid goed zal weten te vinden.”

Het volledige artikel leest u hier.

Meer dan 30 parochianen en anderen hebben gereageerd op de oproep een kort filmpje in te sturen. Ze laten daarin zien, wat hen inspireert in hun leven van alle dag. De filmpjes zijn zeer divers. Van het Caeciliakoor uit Losser, dat via sociale media samen op afstand  een lied laat horen, tot pastor Ben Engelbertink die door zijn tuin struint; leerlingen van het middelbaar onderwijs die over hun grote voorbeeld vertellen tot Erna Perik, die het vindt bij koeien in de wei! U vindt al dit Pinksterwaaien van de Geest op: https://www.youtube.com/channel/UC8BNkJDtPfhxUhwJzT5vqKA/videos .

cross

Wist u dat er binnen de parochie Jacobus de Meerdere Enschede een breed ‘Diaconaal Beraad’ bestaat? En weet u wat dit Beraad zoal doet? Waarschijnlijk niet! En dat is de reden dat wij als Diaconaal Beraad graag eens wat meer op de voorgrond treden en aan het begrip Diaconie wat meer bekendheid willen geven.

  

Het Diaconaal Beraad Enschede bestaat uit een vertegenwoordiging van iedere locatie. De vertegenwoordigers in het beraad zijn allemaal mensen die zelf betrokken zijn bij (een onderdeel van) diaconie. Maar wat is diaconie nu precies? Diaconie wordt in het handboek van Diaconiewetenschap (Auteur: Noordegraaf e.a.) omschreven als “het handelen vanuit kerken dat gericht is op het voorkomen, opheffen, verminderen, dan wel mee uithouden van met name sociaal-maatschappelijke nood van individuen en van groepen mensen en op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen.” Diaconie wordt ook wel gezien als de goede werken. Dienstbaar zijn aan anderen. Omkijken naar anderen dichtbij én ver weg.

  

Diaconie kan ook met verschillende steekwoorden omschreven worden. Die steekwoorden geven eigenlijk goed weer wat er binnen de parochie wordt gedaan aan diaconie. Laten we eens een paar van de belangrijkste steekwoorden bekijken.

  

·         Barmhartigheid (goed doen, hart hebben voor mensen in nood):
Dit steekwoord kent vele gezichten binnen de parochie en is alom aanwezig. Denkt u maar eens aan hulp aan nabestaanden bij rouwverwerking, het ziekenbezoek door vrijwilligers, mensen in (financiële) nood die door de Caritas geholpen worden, de hulptelefoon met een luisterend oor, ouderen en kerk die omziet naar de ouderen in de parochie. Allemaal concrete diaconale activiteiten die in de parochie sterk aanwezig zijn. En dit zijn slechts enkele voor de hand liggende voorbeelden.

·         Gerechtigheid (recht doen):
Dit woord past bij uitstek bij de wereldwijde activiteiten van bijvoorbeeld de Missie Ontwikkeling en Vrede (MOV) groepen. Via de Vastenaktie, de bisschoppelijke Adventsactie of Solidaridad maakt de parochie zich sterk voor een eerlijkere wereld waarbij oog is voor de mens en natuur. Eerlijk delen en de ander met respect behandelen. Maar ook in Enschede wordt dat gedaan. Door op te komen voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De aandacht en hulp voor de familie Ntahonankwa zoals beschreven in de vorige Pelgrim is een goed voorbeeld van gerechtigheid willen.

·         Vrede brengen
Niet alleen vrede ver weg via de bekende Vredesweek, maar ook dicht bij, in Enschede zelf. Door mensen bij elkaar te brengen en begrip te tonen voor elkaar. Denk aan cultuurverschillen tussen de moslims en de christenen. Maar ook tussen christenen onderling: door de oecumene komen we dichter tot elkaar.

  

Met het bovenstaande hebben wij u kennis willen laten maken met het begrip diaconie in onze parochie. Want zoals u begrijpt, diaconie is een levend en actief deel van ons geloof. We zijn er dagelijks mee bezig en soms zonder dat we ons er bewust van zijn. In het komende jaar willen we u steeds een beetje meer kennis laten maken met diaconie binnen de locaties, want er is nog heel veel te vertellen. Wilt u meer weten over diaconie? Kijkt u eens op http://www.rkdiaconie.nl. Wilt u ons attent maken op een diaconale activiteit binnen uw locatie, die wel wat meer aandacht verdient? Mail ons dan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of:  We horen graag van u!

  

Karin Snijders

Namens het Diaconaal Beraad Enschede
(artikel in pdf)Opleidingen https://aartsbisdom.nl/home/opleidingen/

Meer informatie over de mogelijkheden om priester / diaken / pastoraal
werk(st)er te worden en over de voortgezette vorming is verkrijgbaar op www.ariensinstituut.nl

Priester worden
De keuze voor het priesterschap begint niet bij jezelf, maar bij de Heer. Hij is het die roept. Hij legt een verlangen in je hart dat in je gaat leven en dat langzaam tot ontwikkeling komt. Een roeping is iets dat je krijgt, soms zelfs tegen wil en dank. Maar die roeping zal intenser worden als je het ook zelf als een uitverkiezing kunt beleven. Wanneer de roeping groeit, wordt Christus meer en meer je diepste vrede en vreugde. 

Studie en vorming
Ontdekken of God je roept tot het priesterschap mag tijd kosten. Ook in de jaren van de priesteropleiding is er voldoende gelegenheid om dit duidelijk te laten worden en jezelf te (laten) vormen om te groeien in je geloof en een persoonlijke relatie met Christus op te bouwen. Het is geen vrijblijvend aanbod, maar een uitdaging om zo aan jezelf te werken dat je meer vruchten kunt voortbrengen in de wijngaard van de Heer. 
De vorming tot priester bevat verschillende facetten die van groot belang zijn en elkaar aanvullen. Natuurlijk is de studie belangrijk, maar ook de menselijke, pastorale en geestelijke vorming horen daar bij. 

Priester voor het Aartsbisdom Utrecht
Voor welke opleiding je ook kiest en welke weg je ook zult gaan naar het priesterschap, uiteindelijk zul je priester worden gewijd voor het Aartsbisdom Utrecht. Daarom wordt er tijdens de jaren van studie en vorming ook een programma aangeboden om nader kennis te maken met het Aartsbisdom en zullen pastorale stages ook in het aartsbisdom plaats vinden.

Contact en informatie
Wil je een gesprek of meer informatie? Neem dan contact op met:

Rector drs. P. Kuipers
Keistraat 9
3512 HV Utrecht
tel.: 030 2310490
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Activiteiten kalender
Recente berichten
Ga naar boven