Baten en Lasten parochie

         
   

Jaarrekening 2019

 

Jaarrekening 2018

 

Baten

         

Bijdragen parochianen

 

                   248.726

 

                   193.883

 

Opbrengst bezittingen en beleggingen

 

                   153.762

 

                   159.367

 

Ontvangen collecten voor derden

 

                       9.333

 

                       8.170

 

Overige bijdragen

         

Incidentele baten

 

                   280.000

 

                   500.000

 
           

Totaal baten

 

                  691.822

 

                  861.421

 
           

Lasten

         

Pastorale beroepskrachten en overig personeel

 

                   144.351

 

                   164.644

 

Kerkelijke gebouwen

 

                   272.827

 

                   357.281

 

Eredienst en pastoraal

 

                     38.865

 

                     44.430

 

Beheer en administratie

 

                     57.949

 

                     48.224

 

Verplichte en vrijwillige bijdragen

 

                     45.601

 

                     47.843

 

Rente lasten

 

                       4.336

 

                       3.786

 

Incidentele lasten

 

                   297.149

 

                   196.937

 
           

Totale lasten

 

                  861.078

 

                  863.144

 
           
           

Resultaat (baten - lasten)

 

                  169.257

 

                      1.724

 
   

Verlies*

 

Verlies*

 

*het resultaat is inclusief de opbrengst van de verkoop van de Mariakerk over 2020 en enkele gebouwen over 2019.