fotos kerken 3 8 05 007

Voordat de St. Pauluskerk werd gebouwd, bestond er al een parochiegemeenschap. We moeten dan teruggaan naar het jaar 1947. De vieringen werden toen gehouden in een houten keet van een broodbakkerij, welke stond achter de Plesmanschool aan de Schietbaanweg. In december 1947 kreeg pastoor Holterman de taak een nieuw kerkgebouw te realiseren.

Het duurde ongeveer 10 jaar voordat de nieuwe kerk er stond. Dankzij de enorme inzet en het zakelijke inzicht van pastoor Holterman werd de eerste steen op een zondag in 1956 gelegd door mgr. Th. Huurdeman (vicaris generaal van het aartsbisdom Utrecht).

St. paulus kerk 1961

   

Op 29 juni 1957, op paaszaterdag, werd de nieuwe St. Pauluskerk ingezegend door kardinaal Alfrink. De kerk was nu geconsacreerd, dat betekent dat de H. Mis gevierd kon worden.

De St. Pauluskerk is een markant kubusvormig kerkgebouw, gebouwd in 1957 naar een ontwerp van architect Johan Sluymer. Het is gebouwd in neo- byzantijnse stijl en bestaat uit hoofdkerk, parochiezaal en pastorie.

De St. Pauluskerk is gelegen in de wijk Twekkelerveld (Noordwest Enschede) aan de G.J. van Heekstraat.

 

St. Paulus Doopvont

 

De kerk zoals we die vandaag de dag kennen is eenvoudiger van architectuur dan door Sluymer was beoogd. Het ontwerp voorzag in fraai schoonmetselwerk en vensters onder rondbogen. Wellicht dwong het beschikbare budget ertoe dat de kerk eenvoudiger werd uitgevoerd. De kerk is van het zogenaamde ‘doostype’ en staat op een vrijwel vierkante plattegrond onder een piramidevormig dak. De massieve bakstenen gevels worden doorbroken door bakstenen banden en kleine rechthoekige vensters. De voorgevel wordt gekarakteriseerd door de hoog opgaande gevel met daarin vijf grote rondbogen. De entree is geplaatst onder een grote gemetselde rondboogrondboog Een boog met een halve cirkel, veelvoorkomend in de romaanse en renaissance bouwkunst. en is omlijst met natuursteen, met boven de dubbele houten deur de beeltenis van een hert. In de westgevel bevindt zich een zijingang onder rondboog in een uitgebouwd portaalportaalEen aan de ingang grenzende ruimte die men betreedt bij binnenkomst van een gebouw. met zadeldakzadeldak  Een dakvorm met twee dakschilden die aan de bovenzijde bij de nok samenkomen.

Het zadeldak is het meest voorkomende dak.  De uitbouw in de noordgevel is voorzien van een klein piramidedak en doet torenachtig aan. In de noordoosthoek is een hoge schoorsteen geplaatst.

Bij binnenkomst komt men in het voorportaal met aan de linkerzijde de doopkapel en rechts de devotiekapel. De banken staan opgesteld in vier lange rijen en bieden plaats aan zevenhonderd kerkgangers. In de noordoosthoek is een rechthoekige aanbouw geplaatst waarin zich de sacristie, een garderobe en berging bevinden. Vanuit de aanbouw bereikt men via een gang de aan de oostzijde gelegen pastoriewoning. Deze is eveneens opgetrokken in baksteen en telt twee woonlagen onder een zadeldak met dakkapeldakkapelEen klein uitspringend venster dat een schuin dak onderbreekt. Een dakkapel wordt aangebracht om licht en lucht in het gebouw toe te laten.. De voordeur is centraal in de voorgevel geplaatst, met aan weerszijden rechthoekige vensters. De woning heeft een rechthoekige plattegrond met op de begane grond de werkkamer voor de pastoor, een eetkamer, een keuken, twee spreekkamers en een kamer voor de dienstmeid. Op de verdieping bevinden zich een zitkamer voor de kapelaan, vier slaapkamers, een badkamer en twee kamers voor de dienstmeiden.

De opvolger van pastoor Holterman was pastoor A.F. Borghuis, hij was pastoor in de periode 1972 – 1990. Na hem was er kort een pastoorloos tijdperk, waarna van 1995 – 2000 de broeders van de congregatie van St. Jan om beurten als pastoor werden benoemd. In 2004 werd pastoor J. Kortstee benoemd tot pastoor van de St. Paulusparochie. Hij werd pastoor van alle katholieke geloofsgemeenschappen van Enschede, die in 2009 fuseerden tot de St. Jacobusparochie. Hij werd in 2010 opgevolgd door de huidige pastoor A. Monninkhof.

In 1998 is aan de zuidzijde van het complex, tussen de kerk en de pastorie, een lage zaal gebouwd, de zogeheten ‘J.P.-zaal’. De oude parochiezaal is omgebouwd tot een mooie kapel

Terug  schelprkleur3