Het Leunenberg 588,
7544 JM Enschede

 

Zie hier de foto's van de afscheidsviering

  foto's kerken dl2 4 8 05 003

Hoorzitting Verrijzeniskerk 28 januari 2016

Beste leden van de geloofsgemeenschap van de Verrijzenis des Herenkerk,
Enige tijd geleden heeft het parochiebestuur, mede op advies van het pastoresteam, besloten de Verrijzeniskerk met ingang van 18 april 2016 te sluiten en de aartsbisschop te vragen de kerk aan de goddelijke eredienst te onttrekken. De procedure van het Aartsbisdom Utrecht schrijft bij stap 5 voor dat er een aparte hoorzitting voor de parochianen van de betreffende locatie wordt georganiseerd. Tijdens deze zitting wordt het besluit schriftelijk en mondeling gepresenteerd en toegelicht. Van de hoorzitting wordt een schriftelijk verslag gemaakt dat aan het dossier zal worden toegevoegd. Voor verdere informatie over een hoorzitting als onderdeel van het stappenplan verwijs ik naar de website www.katholiekenschede.nl .

De bijeenkomst vindt plaats op 28 januari 2016 in de benedenzaal van het Parochieel Dienstencentrum Enschede, Nieuwe Schoolweg 2 en vangt aan om 19.30 uur. Deze uitnodiging is gestuurd naar de leden van de lokale beheercommissie en de pastoraatgroep en zal ook worden opgenomen in Pelgrim 1 van 19 januari 2016. Mogelijk is het verstandig de hoorzitting ook aan te kondigen tijdens de diensten. Ik vertrouw erop u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Guus Berkien,
Vicevoorzitter parochiebestuur

De afscheidsviering van de Verrijzeniskerk heeft plaats gevonden op 17 april 2016, de aanvang was om 10.30 uur.

schelprkleur3