Jacobusschelp

Nieuw logo
Nu de Katholieke parochies van Enschede zijn gefuseerd, is er een nieuw logo gekomen. Dit logo zult u vanaf nu o.a. aantreffen op het nieuwe briefpapier. 
Het logo bestaat uit: de St. Jacobschelp, het zwaard en kruis, de palmtak.

Het gezamenlijke parochieblad heet Pelgrim.

Iconografie
In de iconografie wordt Jacobus op verschillende wijzen afgebeeld.
Als eerste (aarts)bisschop van Spanje: bisschoppelijke insignes zoals mijter, kromstaf, borstkruis en koormantel.
Als apostel is hij blootsvoets en heeft bij soms de attributen (evangelie)boek en zwaard. Dat laatste vanwege zijn marteldood.
Als martelaar: een zwaard: het instrument van zijn onthoofding; een palmtak: een martelaar die zijn leven verliest omwille van zijn geloof, zal een blijde intrede houden in het hemelse Jeruzalem.
Als patroon van de pelgrims: een schoudermantel, een brede hoed en een reisstaf, al dan niet met kalebas, en natuurlijk de Sint-Jacobsschelp.
De naar Jacobus genoemde schelp is het symbool van de bedevaart naar Santiago de Compostela. Dit vanwege de mantelschelpen die werden gekweekt aan Galicische kust, waar de apostel zou zijn aangespoeld
 

Jacobus is onze stadspatroon.
                                                              Jacobuszegel
Enschede kreeg in 1325 al stadsrechten van bisschop Jan van Diest van Utrecht. Het oudst bekende zegel van onze stad vertoont derhalve de beeltenis van de parochieheilige, de Heilige Jacobus de Oudere of ook wel de Meerdere. Dit zegel is tot aan de Münsterse oorlog (1666) in gebruik geweest.
De apostel Jacobus, zoon van Zebedeus en broer van de apostel Johannes, werd in Betsaïda geboren. Hij behoorde tot de 'grote drie' apostelen, die door Jezus een aantal malen werden uitgekozen om bij bijzondere gebeurtenissen bij Jezus te zijn.  Het evangelie noemt hen bij de 'verheerlijking op de berg Thabor', zij waren aanwezig bij Jezus' doodstrijd in de Hof van Olijven: één van deze drie was Jacobus. Een man met een vurig en impulsief karakter: 'Boanerges' (donderzoon) was zijn bijnaam. Hij werd omstreeks het jaar 42 op last van Herodes ter dood gebracht.
Sedert onheugelijke tijden wordt hij bijzonder vereerd in Compostella (Spanje), waar een basiliek aan hem is gewijd.

 

-o-o-