10_kerken_banner

De PCI heeft in 2016 een groot aantal aanvragen om (financiële) hulp gekregen. De bezuinigingen door de (lokale) overheid m.b.t. sociale hulpverlening, blijven duidelijk merkbaar. Er is ongeveer 6600 euro besteed aan aanvragen voor (individuele) hulp, dat is 3500 euro minder dan in 2015.

Tegelijkertijd is er aanzienlijk meer uitgegeven aan de Telefonische Hulpdienst: de PCI en de Diaconie van de Protestantse Gemeente Enschede hebben samen bijna 2900 euro besteed aan deze vorm van hulpverlening. De naamsbekendheid van de Telefonische Hulpdienst is aanmerkelijk groter geworden.

Aan giften en collectes is in 2016 ongeveer 5700 euro ontvangen. Wij zijn de gulle gevers hiervoor zeer dankbaar.

Naast deze inkomsten en uitgaven zijn er inkomsten zoals rente van banktegoeden en dividenden en uitgaven zoals de verplichte afdracht aan het DKCI van het bisdom.

De samenwerking binnen het Diaconaal Platform Enschede (DPE) gaat verder. Het Schuldhulpmaatjes project heeft een andere naam gekregen: Schuld Hulp DPE. Samen met het Formulieren Advies Punt dat in de Stadsbank haar werk doet, voorziet dit project in een grote behoefte.

De werkgroep Aarden, die aanvankelijk was ontstaan om vluchtelingen te begeleiden die in de loop van 2016 in Enschede zouden komen, heeft haar werkterrein verlegd: zij concentreert zich nu op de begeleiding van statushouders. U hebt er in een vorige uitgave van Pelgrim over kunnen lezen.

Vrijwilligers, die een steentje willen bijdragen als Schuldhulpmaatje of bij de werkgroep Aarden, zijn natuurlijk van harte welkom.

De PCI heeft, evenals in 2015, meer uitgegeven aan hulpverlening dan er is ontvangen. Het tekort komt ten laste van de algemene reserve.

Omdat de PCI vrijwel geheel afhankelijk is van giften wordt er elk jaar tijdens de Paasvieringen en Kerstvieringen gecollecteerd voor de Caritas in Enschede. Bijdragen zijn uiteraard altijd van harte welkom op rekening NL 45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede. Giften zijn fiscaal aftrekbaar, de PCI heeft de ANBI-status.

In Enschede is er nog veel armoede is die ons niet bekend is. Wij vragen parochianen ons op de hoogte te brengen van situaties waar de PCI iets kan betekenen. Dat kan door een berichtje te sturen naar de secretaris Henk Everink, telefoon 4354867 of een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Aan het eind van dit kalenderjaar nemen twee bestuursleden afscheid van de PCI. Gelukkig hebben we enkele parochianen bereid gevonden een bestuursfunctie te willen aanvaarden. Wij hopen dat de PCI zo in staat blijft een bijdrage te leveren aan het bieden van hulp aan minderbedeelden in onze stad.

Namens het bestuur van de PCI

Nico Alink, voorzitter

Aanmelden nieuwsbrief en parochieblad Pelgrim

Ga naar boven