10_kerken_banner

Vacatures

In een nieuwe situatie met drie kerken omringd door parochiële steunpunten, een samenwerking met de parochies Franciscus van Assisië en Maria Vlucht én een vernieuwd pastoraal team, zoeken wij nieuwe mensen voor het parochiebestuur.

Het parochiebestuur faciliteert het pastoraal beleid. We werken binnen de kaders van het bisdom en vanuit het pastoraal beleidsplan voor de drie parochies van Zuid Oost-Twente, waarin de ontmoeting centraal staat – ‘Het gaat om de ontmoeting!’. Geïnspireerd door Schrift en traditie willen we mensen van deze tijd de mogelijkheid bieden God en elkaar te ontmoeten. Zo willen we de droom van Gods Koninkrijk gestalte geven. Hiervoor willen pastores, medewerkers en vele vrijwilligers zich enthousiast inzetten.

We zoeken een bezetting voor een volledig bestuur: eenvicevoorzitter, een penningmeester, een secretaris, en leden voor personele zaken en vrijwilligersbeleid, (bouw-)technische zaken én PR en communicatie. Leden van het bestuur worden in eerste instantie voor maximaal vier jaar door de bisschop benoemd, maar kunnen zich ook voor een kortere tijd aan de parochie verbinden.

Taken

  • Voor een taakomschrijving per functie, pastoraal beleidsplan én aanvullende informatie over de parochie verwijzen wij u naar ons centraal secretariaat.

Plaats in de organisatie

  • Volwaardig lid van het parochiebestuur;
  • Het bestuur wordt ondersteund door het centraal secretariaat, werkt nauw samen met het pastoraal team en is vertegenwoordigd in de bestuurscommissie van de drie parochies.
  • Begeleiden van groepen en commissies die hun taken verrichten onder directe verantwoordelijkheid van het bestuur.

Gewenste kennis/vaardigheden

We zoeken mensen die: 

  • gevoel hebben voor kerk en geloof, belang stellen in de toekomst van onze parochie, samen met pastores en vrijwilligers de visie van het pastoraal beleidsplan met enthousiasme willen uitdragen, en katholiek leven.
  • gevoel hebben vóór en plezier vinden ín het werken met vrijwilligers, en weten te verbinden;
  • teamspeler zijn en soepel en open communiceren;
  • beleidsmatig kunnen denken en beschikken over organisatorische vaardigheden;
  • beschikken over specifieke kennis voor één van de functies in het bestuur, hetzij financiën, gebouwen, personeel en organisatie, media of anderszins;

Bent u geïnteresseerd?
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij:
Pastoraal werker Frank de Heus, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 300 988 33 of bij het secretariaat van de parochie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 053 478 53 06.

Ga naar boven