Op donderdag 18 januari jl. zijn aan twee scheidende bestuursleden van onze PCI namens de Aartsbisschop van Utrecht kerkelijke onderscheidingen uitgereikt.

De heer Nico Alink en de heer Henk Everink ontvingen beiden de Willibrordplaquette wegens hun grote verdiensten voor onze parochie, voor de rooms-katholieke kerk en op kerkelijk en maatschappelijk vlak.

De heer Nico Alink was gedurende 8 jaar voorzitter van de Parochiële Caritas Instelling (PCI). Daarvoor vervulde hij ook al diverse andere bestuurlijke functies binnen de RK kerk, met name in de toenmalige Joseph-parochie. Nico is nu nog steeds dienstbaar als organist van de “Zanggroep Sint Joseph”. Ook is hij bestuurder van het “Diakonaal Platform Enschede”.

De heer Henk Everink was gedurende 8 jaar secretaris van de PCI. Ook hij heeft in de periode daarvoor diverse andere kerkelijke en maatschappelijke functies vervuld. Op dit moment is de heer Henk Everink onder meer secretaris van het bestuur van het “Oecumenisch Citypastoraat” (OCP).

Wij willen de heer Nico Alink en de heer Henk Everink van harte feliciteren met de toekenning van de Willibrordplaquette. We danken hen voor hun jarenlange dienstbaarheid aan onze parochie, wensen hen en allen die hen lief zijn, Gods zegen en alle goeds, en hopen hen nog dikwijls in ons midden te mogen begroeten.

We prijzen ons gelukkig, dat er voor deze twee scheidende bestuursleden van de PCI ook opvolgers zijn gevonden, die er de schouders onder willen zetten: de nieuwe voorzitter van de PCI zal zijn de heer Edwin Seinen; de nieuwe secretaris van de PCI zal zijn mevrouw Marijke van der Tol. We wensen Edwin en Marijke, en ook de andere bestuursleden van de PCI, heel veel zegen en succes met hun goede werk.

Pastoor André Monninkhof