Beste parochianen,

8 Maart jongstleden heeft tussen pastoraal team, leden van pastoraat- en beheergroepen én vertegenwoordigers van de drie parochiebesturen van Zuidoost Twente een vervolggesprek plaatsgevonden over de pastorale doelen voor de komende drie jaren. We hebben elkaar gevonden, in de visie dat het pastoraat als hoog doel heeft om met elkaar aan het Rijk van God te bouwen.

Dat gebeurt allereerst in de ontmoeting: in de ontmoeting met God én in de ontmoeting van mensen met elkaar. Pastoraat wordt daarbij steeds meer een zaak ván parochianen,  dóór parochianen, vóór parochianen. We zoeken naar meer onderlinge verbondenheid. We vinden het noodzakelijk dat we met elkaar vaker het geloofsgesprek aangaan en verdieping zoeken. Daarbij willen we niet geïsoleerd in de wereld om ons heen staan. We willen aansluiten bij wat mensen bezighoudt en zo dichtbij de mensen zelf blijven. Per parochie en/of gemeenschap gaan we deze visie de komende tijd uitwerken in concrete doelstellingen. In het gesprek in de Enschedese parochie werd bijvoorbeeld geconstateerd, dat er eigenlijk heel veel gebeurt, maar dat weinig mensen dit maar weten. Komend seizoen willen we daarom werken aan een betere pr en communicatie. In de Franciscusparochie zal in eerste instantie aandacht uitgaan naar de ontmoeting (koffie drinken) rond vieringen. In Maria Vlucht zal men vanuit het project van de Eerste heilige Communie heel concreet proberen contacten met ouders uit te bouwen. Wordt vervolgd…

Namens het pastoraal team,

pastoraal werker Frank de Heus
cross