10_kerken_banner

De leden zijn:

Annelies Tenbergen Verrijzenis   
Tiny Hannink St.Jan/H.Michael  
Lies van Veldhoven St. Jozef  
Gerrit Groothuis H. Jacobus  
Eric Sanders H. Jacobus  
Bert Elferink H. Geest/Maria   
Edwin Seinen H. Paulus  
       

De centrale pastoraatgroep is een adviesorgaan van het pastoresteam op alle gebieden die het pastoraat betreffen. Dat advies kan gevraagd en ongevraagd worden gegeven. De groep houdt zich vooral bezig met beleidsvragen, maar houdt ook de supervisie op de uitvoering op lokaal niveau. Bovendien stuurt de centrale pastoraatgroep de overkoepelende parochiële werkgroepen aan.

Ga naar boven