Kerst 2010

Jaargang 18, nr. 10, 16-12-2010

Vierluik is het blad voor de drie binnenstadslocaties van Enschede en verschijnt 10x per jaar.
Redactie: Nieuwe Schoolweg 2,
7514 CG Enschede.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bijzondereartikelen

Advent 2010                                    (2)    3
Ambtsjubileum pastor Carla Berbée  5
Van het bestuur                                       6
Diaconaction                                           7
KiSi-musical                                           8
Een hondje begraven                          12

Locatienieuws

Jacobus                                                 15
Joseph                                                   18
Ariënsgedachtenis                              22

Vieringen                                               29

Pastores
Altijd bereikbaar onder nr.  06-2751 12 72
(zie ook de Colofon op de laatste pagina)
Pastoor A. Monninkhof, teamleider
Aandachtsgebied Liturgie
Telefoon privé: 431 17 32 / 06-22786151
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Pastoraal werker C. Berbée,
Aandachtsgebied gemeenschapsopbouw
St. Jan-H. Michaël en H. Geest-Maria
Telefoon: 06 – 41 25 25 58
c.berbéDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Pastoraal werker H. van der Hulst,
Aandachtsgebied diaconie
H. Jacobus en St. Joseph
Telefoon: 06-24566025
Telefoon privé: 053 –  572 34 40
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Pastoraal werker I. Schraven,
Aandachtsgebied catechese en
opbouwwerk jongeren.
Verrijzenis en Ariënsgedachtenis
Telefoon: 06-22924657
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Pastoraaal werker
J. van den Nieuwendijk
Aandachtsgebied diaconie
Citypastoraat
Telefoon: 06-45860554
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Diaken P. van Blijswijk,
Aandachtsgebied diaconie
Paulusparochie
Telefoon: 074 – 349 48 15
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. katholiek Enschede
Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail

Parochiesecretariaat

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
Het fonkelnieuwe licht van Kerstmis 2010

 
Het waren sombere tijden, waarin de profeet Jesaja leefde, lang geleden, in Israël. Er werd oorlog gevoerd, er was een economische crisis aan de
gang, veel mensen in het land konden maar met moeite rondkomen van het
geld dat ze verdienden. De profeet zat voor zijn huis en hij zag de mensen op straat passeren: met sombere gezichten, een beetje gebukt, alsof ze een zware

last op hun rug meedroegen, en de meesten stil in zichzelf gekeerd.
“Dat kan toch zo niet”, dacht Jesaja toen. “De mensen zijn zo ongelukkig, wat zou ik daaraan kunnen doen? Hoe kan ik ze een beetje opbeuren? Een oplossing

voor alle problemen heb ik niet, maar misschien kan ik ze toch een beetje bemoedigen” … Toen raakte hij op straat met de mensen in gesprek. Hij hield ze aan,

hij vroeg waarom ze toch zo somber keken,en hij luisterde naar hun verhalen. Soms ontstond er spontaan een hele kring op een plein, waar de mensen naar

elkaars verhalen luisterden en vol verwachting naar Jesaja keken. Die zei dan: “Nee, een oplossing voor jullie problemen heb ik zo direct niet, maar ik blijf

toch geloven dat er weer een
betere tijd komt. Verlies je geloof en vertrouwen niet, en houd elkaar vast. Probeer elkaar te bemoedigen met de belofte die we al eerder van God kregen, dat

er weer licht zal komen in onze duisternis, hoe donker het nu misschien ook lijkt. Ook al zouden we maar één kaarsje aansteken, het geeft toch licht dat ons

helpt om te blijven geloven in groot licht voor alle mensen!” En ze staken een klein kaarsje aan. Toen was er ineens licht, op die sombere namiddag op het

plein, toen de zon al bijna ondergegaan was. En in het licht van die kleine kaars zag je de vermoeide gezichten van de
mensen opvrolijken en een warme gloed werd in de kring zichtbaar. “Wat mooi, wat feestelijk, zo’n klein kaarsje!”, riep een meisje uit. “Ja, je hebt gelijk”,

zeiden anderen toen. “Er is weer licht in ons midden! Het komt misschien allemaal toch nog goed!”
Met dit verhaal begonnen we in een van onze Enschedese kerken dit jaar de Adventstijd. We herkenden in de tijd van Jesaja onze tijd, met haar eigen donkere

dagen, met haar dreigende tijden, met haar verlangen naar licht.
We herkenden daarin alle tijden van mensen op onze aarde, in alle werelddelen. En we verlangden naar het nieuwe licht van Kerstmis: feest van geboorte, van

nieuw begin, feest van geloof, hoop en liefde, feest van licht voor onze wereld, voor ons mensen, elk jaar weer opnieuw.
“Opnieuw beginnen” heet het kerstnummer 2010 van het Oecumenisch Maandblad Open Deur. Van Jezus wordt daarin gezegd: Hij is fonkelnieuw en oeroud:

fonkelnieuw als pasgeborene en zo oud als de wereld, want zo lang wordt er al naar het licht dat Hij bracht, uitgekeken.
Dat licht is ook fonkelnieuw en oeroud: het is niet te doven en het is er steeds weer, voor alle mensen die er voor open willen staan.
Jan Nieuwenhuis vatte het zó samen, in Open Deur: “Kerstmis is het weerbarstige geloof, tegen alle bierkaaien en journaals in, dat het licht niet te

vernietigen is. Het geloof dat een mens, zelfs ik, in staat is om het eeuwige duister om ons heen te verlichten, dat is: doorzichtig te maken en te helpen

dragen.”
Dat kan al beginnen met één klein kaarsje, ontdekte het meisje in Jesaja’s tijd – en ook dat is steeds weer opnieuw te ontdekken, opnieuw te realiseren, met

en voor elkaar, en opnieuw weldadig te ervaren. En dat wens ik u van harte toe, met Kerst en voor heel het fonkelnieuwe jaar dat weer vóór ons ligt, namens

al mijn collega’s.
Een Zalig, Licht en Warm Kerstfeest!

Pastor Hans van der Hulst, p.w.


Advent 2010 in Enschede (2)
Aandacht voor Solidaridad en Duurzaamheid

Op de kaft van het oktobernummer van dit jaar van het officiële blad voor katholiek Nederland, de ‘RK-Kerk.nl’, staat met grote letters geschreven: “Kerk en

duurzaamheid”.
We zien op de foto het dak van het grote auditorium vlak naast de St Pieterskerk in Rome: helemaal bedekt met zonnepanelen: een belangrijke vorm van duurzame

energie.
Het artikel binnenin heet: “De groene kerk”, en daarin lees ik ondermeer dat een van de bijnamen van onze paus Benedictus XVI is: dat hij een groene paus

genoemd wordt, ook al gaat hij meestal in het wit gekleed. Een groene paus: omdat hij zich, méér dan zijn voorgangers, inzet voor milieu en duurzame

ontwikkeling.
In zijn derde encycliek, uit 2009, over Liefde en waarheid, is een apart hoofdstuk te vinden waarin de duurzame omgang met het milieu ter sprake komt: als

een van onze grote verantwoordelijkheden bij ons christen-zijn in deze wereld.
Het milieu, onze leefwereld, is ons gegeven, maar dan moeten we er ook samen zorg voor dragen: het is een gave en een opgave.
Daarom is het ook een goede christelijke zorg om kritisch na te denken over ons energieverbruik, onze energiebronnen,
en over alles wat gevolgen heeft voor de opwarming van onze aarde: velen van onze medemensen in de 3e wereld hebben daar rechtstreeks mee te maken,

ondervinden daar nu al de negatieve gevolgen van: in de vorm van teveel water en regen en overstromingen, of juist te weinig: droogte en woestijnvorming.
Daarom hebben wij ook als christenen te maken met duurzaamheid: wordt ook onze aandacht gevraagd voor hoe wijzelf aan duurzaamheid kunnen bijdragen.
Duurzaamheid: als je erop gaat letten, kom je het tegenwoordig overal tegen. Zo las ik deze dagen in de krant dat de meeste chocoladeletters, al wel zo’n 95

%, inmiddels van duurzame cacao gemaakt worden, en daar is niet alleen het milieu rondom de cacaobomen, maar daar zijn ook de boeren in de cacaoproducerende

landen mee gebaat.
En verder las ik bijvoorbeeld ook dat je tegenwoordig in Lourdes duurzame ecokaarsen kunt aansteken: kaarsen die milieuvriendelijk geproduceerd zijn, en

gevat in houdertjes van volledig afbreekbaar materiaal. Ze zijn wel iets duurder geworden, maar dan heb je ook heel verantwoorde kaarsen. En zo gaat het dus

niet alleen over een groene paus, over groene chocoladeletters, maar ook over groene lourdeskaarsen …        
De adventsactie die we dit jaar opnieuw vanuit onze kerken in Enschede willen steunen, is de actie van Solidaridad,
de ontwikkelingsorganisatie voor Latijns Amerika en voor de steun aan armen in andere werelddelen.
En Solidaridad voert duurzaamheid al een tijdje in haar vaandel. U kent dat inmiddels vast al wel: want als Solidaridad het heeft over eerlijke, fairtrade

koffie, over eerlijke chocolade, over ecokatoen en eerlijk fruit, dan bedoelt ze telkens het zelfde: dan wil ze boeren steunen die op een duurzame manier

produceren, milieuvriendelijk, met goede, aandachtige zorg voor het land en voor de arbeiders die oogsten en verwerken, en die hiermee ook zelf een wat beter

inkomen kunnen verwerven. Als u Max Havelaarkoffie koopt, of van die ‘groene’ chocoladeletters (u begrijpt nu wel wat ik bedoel),
dan steunt u dus de boeren in de derde wereld, die deze koffie en deze cacao produceren, op een verantwoorde en duurzame manier.
Het speciale thema dat Solidaridad ons voor dit jaar aanreikt is: op weg naar goed goud. “Duurzame economie begint met Solidaridad”, staat er op het affiche,

en op de informatiefolder.
Ik lees dat de situatie van de arbeiders in de grootschalige mijnbouw zorgelijk is, maar evengoed in die van de kleinschalige mijnbouw, waar mensen zelf op

zoek gaan naar goudklompjes, daarbij het giftige kwik gebruiken, en ook nog eens in erbarmelijke omstandigheden en tegen een hongerloon moeten werken.
En het lot van vele duizenden mijnwerkers, die diep onder de grond hun zware werk moeten verrichten, is ons de laatste maanden nog eens extra duidelijk

geworden, toen we meeleefden met de 33 mijnwerkers in Chili, die tenslotte gered konden worden, maar evengoed met de 29 mijnwerkers in Nieuw-Zeeland, die in

de afgelopen weken niet meer te redden waren: een vreselijk drama voor wie het van nabij mee moet maken, en nog eens een bevestiging van de moeilijke en

zware arbeidsomstandigheden voor velen.
Voor deze beroepsgroep vraagt Solidaridad dit jaar speciaal onze aandacht, en onze financiele bijdrage, om hulp aan hen en verbetering van hun omstandigheden

mogelijk te maken. “Geef hem een gouden kans”, staat er bij een foto van een mijnwerker: hij wil het op een andere, een beter manier proberen, en o.a.

Solidaridad helpt hem daarbij.
Daarom wordt deze Adventsactie van harte bij u aanbevolen: u krijgt via uw parochieblad zo’n bekend wit zakje, om uw bijdrage in te doen, of u kunt

rechtstreeks iets deponeren in de collectebus achterin uw kerk.
En dit alles dus ook om aan duurzaamheid bij te dragen, zoals u dat thuis natuurlijk op vele manieren kunt doen, als u let op uw energiegebruik, op het soort

lampen dat u aansteekt, op het afval dat u scheidt, op het soort kleding dat u aanschaft, op het soort koffie en fruit en chocolade dat u gebruikt, op uw

wijze van vervoer, enzovoort enzovoort.....
Dat ook wij, in deze zin, steeds meer ‘groene’ mensen mogen worden. En de zegen van onze groene paus Benedictus, die hebben we daarbij.

Namens het Diakonaal Beraad van onze St.Jacobus-de-Meerdere-parochie: Pastor Hans van der Hulst, pw


Collectegelden Adventstijd

Eind november ontvingen we bericht van onze Bisschop, Mgr.Eijk, dat we als parochie niet meer vrij zijn om te kiezen aan wie we onze financiële steun geven

in de adventstijd. Van ons wordt gevraagd om de 15 projekten van de nieuwe Bisschoppelijke Adventsactie te steunen. Daar waar al andere afspraken gemaakt

zijn, mag dit jaar nog ten hoogste 50% van de ingezamelde gelden naar Solidaridad gaan, en moet de andere 50% naar de door de bisschoppen voorgestelde

projekten. Onze St.Jacobusparochie zal dit dus zo moeten verdelen, wij wilden u dit op deze manier toch laten weten. Voor meer informatie over de

Bisschoppelijke Adventsactie 2010: zie www.adventsactie.org. Voor informatie over Solidaridad: zie www.solidaridad.nl. Het rekeningnummer van Solidaridad is:

giro (ing-banknr) 180 4444 tnv Solidaridad, Utrecht.

Namens het team, Hans van der Hulst


Ambtsjubileum pastor Carla Berbée

Op 1 april van dit jaar was pastor Carla Berbée 12,5 jaar als pastoraal werker werkzaam.
Door de drukte rond de fusie en de daarna volgende vakantieperiode hebben wij daar toen als bestuur geen aandacht aan kunnen besteden.
Toch willen wij aan dit jubileum alsnog op gepaste wijze aandacht schenken.
We doen dit in de viering op zaterdagavond 8 januari om 19.00 uur in de St. Janskerk aan de Haaksbergerstraat.
Na afloop is er, tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de geloofsgemeenschap St. Jan-Michael, gelegenheid om de jubilaris geluk te wensen.
U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Namens het parochiebestuur,
Rien Tiehatten, vice-voorzitter

Van het Bestuur

Het bestuur heeft op 14 oktober en 25 november vergaderd. Daarbij zijn tal van onderwerpen aan de orde geweest. Hieronder volgt een kort overzicht.
Financiën Het is bekend dat de financiële situatie van de parochie niet rooskleurig is, zeker niet met het oog op de toekomst. Voor de komende jaren is

gezocht naar financiering van o.a. het centrale secretariaat. Daarbij is ondersteuning toegezegd door de Stichting Concordia (voor het opzetten van een goed

lopend en uitgebreid secretariaat), terwijl we ook een beroep kunnen doen op gelden die ons toekomen uit het vroegere Steunfonds van het dekenaat Enschede.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan fondswerving. Enkele bestuursleden, aangevuld met ter zake deskundigen, zijn hiermee bezig. Ook de reguliere inkomsten

uit kerkbijdragen, collectes en stipendia zijn besproken. Er wordt afgesproken de parochianen, middels een brief, te benaderen over de financiële situatie en

aan hen te vragen zich nog eens te bezinnen op de hoogte van hun bijdragen, dit ook in relatie tot de steeds stijgende kosten (pensioenfonds, verwarming

kerkgebouwen, enz.).
Het Bestuur juicht het toe dat er regulier overleg van de penningmeesters van de 11 parochies en parochieverbanden in de regio van de grond is gekomen. Dit

nieuwe netwerk maakt het mogelijk tal van zaken op financieel gebied met elkaar te bespreken en samen naar oplossingen te zoeken. Ook heeft het Bestuur

besloten bij de jaarrekening een accountantsverklaring te vragen. Tenslotte wil het Bestuur binnen afzienbare tijd met de locaties overleggen over het

hierboven al gememoreerde dreigende tekort in de toekomst.
Ondertekening van offertes en accorderen van werkzaamheden t.b.v. lokale (kerk-)gebouwen, waarbij de kosten niet hoger zijn dan 2.000 euro, kunnen, ook in de

toekomst, door de lokale penningmeester worden afgehandeld, op voorwaarde dat dit gemeld wordt aan het Bestuur. Zaken die tussen de 2.000 en 10.000 euro

kosten worden door het Bestuur, via de centrale penningmeester, behandeld. Bij bedragen groter dan 10.000 is toestemming van het bisdom vereist.

Pastoresteam
Naast tal van lopende zaken is het team bezig het opstellen van een doopprotocol, dat geldig is voor de hele parochie. Daarna zal aandacht besteed worden aan

een vergelijkbaar protocol t.a.v. avondwakes en uitvaarten. Er is een concept rooster vieringen tot en met Pasen. Duidelijk is dat het soms niet mogelijk op

alle locaties vieringen te hebben. Dat geldt bijvoorbeeld voor Witte Donderdag en de Paaswake.
Het pastoresteam heeft er voor gekozen de adventsactie van Solidaridad te blijven volgen en (nog) niet in te steken op de adventsactie van de bisschoppen. De

laatste is nog te onduidelijk. De noodtelefoon zal met ingang van februari weer een plaatselijk karakter krijgen. Zo is in goed overleg met Haaksbergen en

Losser afgesproken.
Parochieblad Het nieuwe, gezamenlijke parochieblad “Pelgrim” zal in januari voor het eerst verschijnen. In de aanloop daartoe besprak het Bestuur kwesties

als opzet, verspreiding, bekostiging (offertes drukken, vrijwillige bijdrage).
Stipendia De bijdragen voor huwelijken, uitvaarten e.d. zijn voor de hele parochie vastgesteld. Ten aanzien van misintenties en jaargedachtenissen zal

gewerkt worden met een vrijwillige bijdrage, waarbij steeds een richtbedrag zal worden gegeven. Dat richtbedrag is het gemiddelde van wat tot nu toe op de

verschillende locaties gebruikelijk was.
Website
Dankzij Adrie Bakker is de website geüpdatet en uitgebreid. Afgesproken is dat we meer bekendheid aan de site zullen geven, dat het centrale secretariaat in

de toekomst een belangrijke rol speelt bij het actualiseren en dat er nieuwe vrijwilligers zullen worden aangezocht.
Aandachtspunten voor de toekomst Op 9 december is er een extra vergadering van het Bestuur, o.a. over de begroting. Andere punten die op korte en middellange

termijn aandacht vragen zijn: krimpstrategie, vastgoedbeleid, missionair plan, pastoraal beleidsplan, parochieberaad april 2011, samenstelling Bestuur, enz.

Namens het Bestuur St. Jacobus de Meerdere, Guus Berkien, secretaris


Diaconaction

Met zo’n 30 jongeren die binnenkort het H. Vormsel gaan doen hebben we zaterdag 20 november een dag gehad die in het teken stond van:
“de handen uit de mouwen steken”.
Er waren verschillende workshops georganiseerd waar de jongeren aan deel konden nemen.
Kaarten maken, kransen maken, kaarsen versieren, koekjes bakken en fruitmandjes maken van zelf meegebracht fruit.
De kaarten en koekjes zijn verkocht en het geld gaat naar een goed doel.
De fruitmandjes zijn gegeven aan bewoners van een afdeling meerzorg van het het Ariëns Zorgpalet aan de Dr. Coppersstraat.
Deze zijn door de kinderen zelf uitgedeeld en de bewoners waren aangenaam verrast en het werd zeer gewaardeerd. Ook de kinderen vonden het leuk dat de

bewoners zo enthousiast waren. In het totaal hadden we twintig mandjes, waarvan er 13 naar het Ariëns zijn gegaan en de andere fruitmandjes zijn naar het

woon- en zorgcentrum De Hatteler aan het G. Terborghplein gebracht.
De kaarsen zijn in de kransen gezet zodat het mooie adventkransen zijn geworden voor 5 kerken en het Citypastoraat.
We hebben samen broodjes en soep gegeten en tot afsluiting nog een balspel buiten gedaan.
Het was fantastisch om zo met elkaar bezig te zijn.
We hebben letterlijk en figuurlijk de handen uit de mouwen gestoken voor een ander.

Namens de werkgroep Vormselberaad,
Erna Perik


KiSi-Musical ‘De Barmhartige Vader’ groot succes

Dank-je-wel-optreden in ROC in Hengelo sfeervol en ontroerend.
Zondagmiddag 31 oktober zijn de kinderen van Twentse kinderkoren door hun eigen geloofsgemeenschappen getrakteerd op een echte musical. Een unieke

samenwerking van alle Twentse parochies. In twee voorstellingen zagen kinderen en hun begeleiders, zo’n 750 mensen in totaal, de Kisi-Kids uit Brabant het

verhaal met overtuiging zingen en spelen.
Vanaf het begin zat de sfeer er goed in. Van de hulpbisschop, de vicaris en de pastoor tot de kleinste bezoekers toe werd iedereen aan het dansen en zingen

gezet.
Daarna was het de tijd voor de acteurs en zangers van de Kisi-Kids zelf. Kinderen komen er samen op de kermis achter dat mensen zoveel liefde nodig hebben

dat ze nooit genoeg liefde kunnen krijgen van alleen de mensen om hun heen.
Samuella, vertelt Jezus’ verhaal van de zoon die zijn deel van de erfenis opvraagt en de wijde wereld intrekt. Hij jaagt het geld erdoor met vrienden die ook

liever in plezier dan in de liefde geloven. Dan is het geld op en moet hij op de varkens passen. Daar droomt van zijn vader. Zal hij teruggaan? Hij heeft

zoveel fout gedaan! Misschien kan hij zijn vaders knecht worden? Ondertussen, ver daarvandaan, droomt zijn vader dat zijn zoon Benjamin toch nog terug zal

komen. Als hij weer eens op de uitkijk staat ziet hij Benjamin aankomen: De mooiste dag van zijn leven! De vader wil van geen straf weten. Er moet feest

zijn! Zijn zoon was dood maar is weer levend geworden!
De mensen hebben de liefde van zo’n Vader nodig. Gelukkig is er voor ons allemaal een Vader in de hemel. En gelukkig kwam ook alles in de musical weer

helemaal goed.
De Kisi-Kids willen graag hun verhalen over God verder vertellen. Samen gaan ze een paar keer per jaar op tournee.
Kisi-Kids Twente gaat ook verder. 130 kinderen uit heel Twente hebben hun namen ingevuld om zelf een keer mee te zingen in een echte Kisi-musical. In

november en december komen de kinderen die van hun ouders mogen twee keer een heel weekend samen. Op 11 en 12 december treden onze eigen Twentse Kisi-kids op

met de Kerstmusical: De hemel op stelten. We houden u op de hoogte.

Meer info: www.kisi.nl wilt u reageren: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Aangepaste Kerkdiensten In Twente

Werkgroep


Ook jaar organiseert de WAKIT een speciale kerstviering voor mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking op:

Zondag 19 december om 18.30 uur
in de " Kerststal” van de Familie Kuks
aan de Vlasreutenweg 2 te Nutter.
(tel 0541-291287)
Net als voorgaande jaren gaan we weer op een speciale wijze het kerstfeest beleven. Samen, op weg naar de stal, waarbij het kerstspel onderweg wordt

uitgebeeld door onze speciale talenten. Jozef en Maria, herders, engelen, de 3 koningen, allen op weg om een warme plaats te zoeken.  Wie weet komen ze bij

onze stal aankloppen. We houden er in ieder geval rekening mee zodat wij ze een warme plek kunnen aanbieden.
Vanaf de parkeerplaats aan de Bovenesweg (deze kunt u vinden door de ster aan de Vasserweg te zoeken) gaan we gezamenlijk naar de "Kerststal" waar

aansluitend ook de viering zal plaatsvinden.
Onze voorganger is Pastor Johan Mulder uit Ootmarsum er is een koor en er zijn midwinterhoornblazers die meewerken aan deze viering. Natuurlijk is ook jullie

eigen muzikale inbreng meer dan welkom.
Na afloop gaan we kroamschudden en is er ruimschoots de tijd om gezellig na te praten en wat warms te drinken.
Enkele tips:
Pas kleding aan, aan de weersomstandigheden want een deel van de viering vindt buiten plaats.
Volg a.u.b. de aanwijzingen van de verkeersregelaars en vrijwilligers op.

We hopen er samen met jullie een fijne viering van te maken.
 
Met vriendelijke groet, De WAKIT


TV-opnamen Kerstnacht-dienst in Ootmarsum

RTV-Oost organiseert  in samenwerking met TwentseWelle in Enschede een kerstnachtdienst in de streektalen van Overijssel. TV-opnamen daarvoor vinden plaats

op zondag 19 december om 20.30 uur in de H.H. Simon en Judaskerk in Ootmarsum. Publiek is vanaf 19.30 uur van harte welkom bij deze dienst, die een

oecumenisch karakter heeft. Entree is gratis.
Voorgangers zijn ds. Klaas van der Kamp, predikant van de PKN en secretaris van de Raad van Kerken en Vicaris Ronald Cornelissen van het aartsbisdom Utrecht.

De zang wordt verzorgd door het Kleinkoor Ootmarsum en het Jeugdkoor Denekamp. Alle liederen en lezingen zijn in het Twents of het Sallands.
De Kerstnachtdienst wordt door TV-Oost uitgezonden op vrijdag 24 december om 20.00 uur en 23.00 uur. Op Eerste Kerstdag is de dienst  om 08.00 uur te horen

op Radio Oost, dezelfde ochtend wordt om 11.00 uur het TV-verslag herhaald.

Informatie:
Harry Nijhuis tel. 053-4807691
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bas Treffers, hoofd RTV-Oost
Tel. 074-2 456 421
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Graag informeer ik u over de grote Kerstgroepen en Kerstkribben
expsoitie die van 21 november t/m 6 januari 2011 te zien is in het
voormalig klooster Maria ad Fontes, in het centrum van Ootmarsum. De
expositie toont zeer veel verschillende kerstgroepen uit de gehele wereld en is de
grootste in zijn soort momenteel in Nederland.

Richard Wermelink, 0541-85 41 00


Eerste publiekslezing een succes

Dr. Manuela Kalsky, directeur van het Dominicaans Studiecentrum te Nijmegen, hield op 11 november in Enschede een Publiekslezing, op uitnodiging van de

plaatselijke Raad voor Levensbeschouwingen en Religies en de Raad van Kerken. Onderwerp: “Haar” beweging www.Nieuw-W!j.nl,  die zoekt naar antwoorden op de

vraag wat er nodig is om een “Nieuw Wij” in Nederland te vinden. Een WIJ dat niet berust op het principe van uitsluiting, maar dat er in slaagt álle

Nederlanders een thuisgevoel te geven.
Het was zeer verheugend dat veel kader van genoemde levensbeschouwelijke organisaties de lezing bijwoonden. Het was een boeiende en inspirerende ontmoeting,

die vraagt om een vervolg.
Manuela Kalsky gaat uit van de feitelijkheid van de multiculturele samenleving, en stelt dus de vraag: Hoe gaan we daar dan mee om?
Kernpunt is dat het wezenlijk is de ander te erkennen als ánders, hij of zij is gewoon niet “in te lijven”, en alleen op basis van respect, dat gegrond is in

de verwondering dat die ander ánders is, kun je samen vormgeven aan een nieuwe samenleving. Het gaat om de kunst van de empathie. De houding van Nieuw-W!j is

dus: de ander als ánders zien, oók in meningsverschillen; de erkenning van het verschil is belangrijk voor we naar het gezamenlijke zoeken.
Manuela Kalsky illustreerde haar visie met haar persoonlijke verhaal, ze is geboren in Duitsland, heeft gestudeerd in Nederland, is in het bezit van een

Nederlands paspoort, en is werkzaam als van origine luthers theologe bij het Dominicaans Studiecentrum. Je eigen identiteit is verbonden door koppeltekens:

geen óf-óf, maar én-én.
Je eigen biografie, zegt zij, is een proces waardoor je zelf ontdekt dat je steeds verandert, door gebeurtenissen en ontmoetingen. Er worden stukjes

toegevoegd aan je identiteit. Je ontwikkelt zelf meervoudigheid.
“Gedenk dat je zelf vreemdeling bent geweest” is haar motto wanneer zij spreekt over “meervoudige identiteit”.

De twee raden organiseren in 2011 weer twee Publiekslezingen, op 10 februari 2011 met Dr. Tjeu van den Berk en op 14 april 2011 Dr. Bart Brandsma.

Herman Ueffing, Frans Eijkelhof, Jeanne Traas-Hageman


Europese Jongeren-ontmoeting in Rotterdam

De gemeenschap van Taizé (Frankrijk) telt een honderdtal broeders, katholiek en van verschillende protestantse afkomst, uit bijna dertig landen. Uit alle

werelddelen komen jongeren massaal naar Taizé om deel te nemen aan de wekelijkse ontmoetingen. Eén keer per jaar is er een grote Jongerenontmoeting in een

Europese stad. Dit jaar zal deze plaatsvinden in Rotterdam, van 28 december 2010 tot 1 januari 2011. Onder de titel ‘Pelgrimage van Vertrouwen’ wordt gebouwd

aan vrede door de uitwisseling tussen jongeren over geloof, leven en cultuur.

Meer informatie over de Europese Jongerenontmoeting is te vinden op www.taizeinnederland.nl.
Lourdesreizen 2011
 
Breng dit jaar een bezoek aan Maria in Lourdes.
VNB Nationale Bedevaarten biedt dit jaar vanuit Twente twee mogelijkheden aan, om per vliegtuig of bus naar Lourdes te gaan.
 
Vliegreizen: 16 t/m 21 mei en 10 t/m 15 september
Busreizen: 14 t/m 22 mei en 8 t/m 16 september
Treinreis: 30 april t/m 7 mei
Vanuit Twente wordt u met de bus naar het vliegveld Eindhoven gebracht.
De reizen vanuit Twente hebben een overwegende twentse begeleiding.
Voor het landelijk reizen aanbod kunt u contact opnemen met onderstaande personen.
Wanneer u in 2011 met de twentse bedevaart naar Lourdes wilt, is een spoedige opgave gewenst.
Geef u op via één van de Lourdes contactpersonen van uw eigen geloofsgemeenschap / locatie.
Zij kunnen uw vragen beantwoorden en de inschrijving voor u verzorgen.
 
Vanuit de St.Jacobus de Meerdereparochie kunt u contact opnemen met:
Anny Prieshof  tel. 053-430 43 60
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hetty Eckers tel.053-4333718
Ans Morsink tel.053-4310881


Bezoek de vernieuwde website
www.katholiekenschede.nl


PARAPLUSREIZEN: Vakantie ook voor u zonder beperkingen

Zomervakantiereis van vrijdag 3 juni t/m zaterdag 11 juni

Al een reeks van jaren organiseert Paraplusreizen als Stichting voor mensen met beperkingen een zomervakantiereis. Deze reis die mede ondersteund wordt door

Activiteitencentrum Interakt-Contour en De Roef-Alifa, stelt U in de gelegenheid, met of zonder lichamelijke beperking, een zorgeloze reis naar een

buitenlandse bestemming te boeken. Uiteraard zijn ook echtparen / partners van harte welkom.
Door gebruik te maken van  een 14-tal vrijwilligers die u helpen  bij het lopen of andere dingen waar u even hulp bij nodig heeft, kunt ook u aan deze reis

deelnemen.
Dit jaar gaat de reis met een luxe Touringcar met lift naar het gezellige plaatsje Nasserreith, in Oostenrijk vlakbij Imst gelegen. Dit is ongeveer 780 km

vanaf Enschede en reizen er in 1 dag naartoe. We logeren in het geheel vernieuwde Hotel Gurgtalblick, waar u  9 dagen verwend wordt. Naast de vele dagtochten

is er ook gelegenheid om te wandelen of heerlijk op een groot terras van de Bergen en de omgeving te genieten.
Wij houden rekening met uw wensen en mogelijkheden zodat u zich ook na de vakantie uitgerust voelt. Wij zorgen voor een gezellig programma en een warm

onthaal.
Bent u afhankelijk van een rollator of rolstoel ook dan kunt u mee, alhoewel de plaatsen voor rolstoelgebruikers beperkt zijn.
Deze reis kost inclusief Hotelovernachting,  reisverzekering, volpension, excursies en deskundige begeleiding in totaal €  845,-.
Aanmelden kan bij de balie van de Roef tijdens werkdagen of ook via
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., waarna u informatie wordt toegestuurd.
Pastoor Geertmanstraat 17,
7535 BZ Enschede
Telefonische informatie nr. 435 36 08.

T. Fiselier


Een hondje begraven

Op een middag in de winter van 2001 – het eerste jaar dat we in El Jagüel woonden – kwam ik teruggewandeld van een bezoek ergens achter in de wijk. In de

greppel langs de onverharde straat waar ik doorheenliep, was een jongetje bezig met een stok. Hij leek ergens in te prikken, maar toen ik goed keek, zag ik

dat het een dood hondje dat voor zijn voeten lag. Ik stapte naar hem toe. “Is dat jouw hondje?” vroeg ik. “Ja,” zei hij. Hij legde me uit dat hij bezig was

om het te begraven, maar het lukte niet zo erg. “Zal ik je helpen?” stelde ik voor. Dat vond hij goed. De stok van het jongetje was niet zo bruikbaar, maar

iets anders hadden we niet voor handen. Gelukkig was de grond zacht en zo lukte het ons toch om het hondenlijkje min of meer te bedekken met modder, bladeren

en wat afval. Dat was dat. Ik zei gedag en vervolgde mijn weg naar huis, want het was tijd voor de mate.
Een jaar of vier later kwam ik op ongeveer dezelfde plek in de wijk een jongen tegen die me aansprak. “Dag meneer,” zei hij, “weet u het nog?” Ik moest

zeggen dat ik niet wist waarop hij doelde, maar hij vervolgde: “Toen ik nog klein was, kwam u een keer langs bij ons huis en toen heeft u geholpen met het

begraven van mijn hondje.” Nu wist ik het weer. Ik keek de jongen aan. “Toen ik nog klein was”, had hij gezegd. Dat betekende dat hij nu groot was, ik

schatte hem op een jaar of tien. Ik kende hem niet terug, hij mij wel.

Ik heb dit jongetje, toen hij klein was, geholpen met het begraven van zijn hondje. Later, bij de tweede ontmoeting heeft hij mij geholpen, door me te

herinneren aan die vorige keer. Het leek iets onbenulligs, die hulp bij dat begraven, iets wat je doet zonder al te veel bij na te denken, om het daarna weer

te vergeten. Maar het was niet zonder betekenis. Jaren later wist de jongen nog precies wat er was gebeurd en meer nog: hij herinnerde zich ook dat het iets

belangrijks was. Hij was alleen geweest met zijn dode hondje. Op dat moment passeerde er een onbekende meneer. Die hield halt en nam de tijd om te helpen

zoeken naar een oplossing. Dat is niet iets om te vergeten. Ik had daar niet bij stilgestaan, maar de jongen had het wel steeds onthouden en zo kon hij me

die gebeurtenis weer teruggeven. Het doet er toe wat je voor elkaar als onbekenden kunt doen, ook al is het maar in het voorbijgaan.

Marc van der Post


Het  BinnenstadsJongeren-Koor (BJK)

Het BinnenstadsJongerenKoor (BJK) is een gezellig gemengd koor met 12 enthousiaste leden tussen de 21 en 35 jaar en we zijn op zoek naar versterking. We

repeteren elke vrijdag van 20.15 tot 21.45 uur in het parochiehuis van de Jacobuskerk aan de Walstraat. Na de repetitie gaan de meeste leden nog iets met

elkaar drinken. Gezelligheid is erg belangrijk bij ons koor en we organiseren buiten de repetities vaak leuke dingen. Ongeveer een keer in de 6 weken

verzorgen we de zang in de Jacobuskerk en de Josephkerk. We hebben ook gezongen bij verschillende bruiloften. Ons repertoire bestaat niet alleen uit

kerkmuziek, maar we zingen ook pop- en musicalnummers.
Spreekt dit je aan? Neem dan gerust contact met ons op en kom een keer kijken. Iedereen is welkom, maar we zijn vooral op zoek naar bassen.

E-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: 06-50201572 of  06-29224561

Arno ter Brugge

“Het zeengt van kortbie en van geenter,
De aerde  grient, mien hette lacht.
Wie zeent nich wied mear van mirreweenter”
                                    Toon Borghoes

De redactie wenst u allen een gezegend Kerstfeest toe


Laatste Vierluik

Dit is het laatste nummer van Vierluik.
Achttien jaar hebben we middels dit blad contact met u als lid van één van de geloofsgemeenschappen gehad. U geïnformeerd over het wel en wee. Met

verdiepende artikelen en steeds een woord van de pastor.
In 2011 zullen we op dezelfde voet doorgaan, maar dan voor alle zeven locaties, geloofsgemeenschappen van de parochie St. Jacobus de Meerdere in Enschede.
Het eerste nummer zal in januari 2011 verschijnen. Het blad zal  ‘Pelgrim’ heten, verwijzend naar Gods volk onderweg.

Namens de redactie,
Trees H.J.M. Schaap


Meldpunt voor vragen over seksueel geweld
Een afspraak voor een persoonlijk gesprek is mogelijk.
Het mobiele nummer is 06 19 114 307
Het nummer is op de werkdagen bereikbaar van 09.00 uur tot 21.00 uur
Uiteraard zijn ook de andere pastores in de parochies aanspreekbaar.
Pastoraal Team St. Jacobus de Meerdere, Enschede


Van het Parochiesecretariaat
Het Secretariaat Katholiek Enschede heeft een eigen ingesproken voicemail bericht.


Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?
Bent u zelf of een van uw huisgenoten of buren ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw parochiecentrum.


Gaat u verhuizen?
Stuur uw verhuisbericht ook naar het parochiesecretariaat van uw eigen parochie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of

pastorie van uw eigen parochie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam.

Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.
 
 
Locatie Jacobuskerk

Langestraat 51, 7511 HB  Tel. 431 59 04
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Spreekuur:
Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.
U kunt dan terecht voor afspraken,
doopbewijzen e.d.
U komt het secretariaat binnen door de houten poort (tussen pastorie en Jacobuskerk). Links daarvan vindt u de deurbel.  Brievenbus is in de voordeur.


Pastores:
Zie gegevens op pagina 1
Redactie:
Mevr. A.E. Kenter-ten Have,
Boulevard 1945, nr. 115 430 58 80
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bezorging
Mw. I. Hoog Antink,
Spelbergsweg 13  478 79 51
Pastoraatgroep
Mevr. J. Molleman, contactpersoon
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  8509930
Locatieraad
Hr. A.M. Bakker, contactpersoon
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Penningmeester
Ineke Keizer.
SNS-bank 91 15 30 037

Weekendvieringen
Zondag om 9.30 uur

Vieringen door de week:
Dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur.
Boeteviering
Vrijdagmorgen 17 december is er in onze kerk een boeteviering.
Voorganger is pastor H. Van der Hulst.
De viering begint om 9.00 uur omdat het een door-de-weekse ochtendviering betreft.

Adventsviering Eschpoort
Op zaterdagmiddag 18 december, om vier uur, is er een Adventsviering met uitzicht op Kerstmis voor de bewoners van de Eschpoort en omgeving.
Deze viering vindt plaats in de Multi-functionele ruimte van de Eschpoort.
Voorganger is pater Gieseling, met zang van het Dameskoor Ariëns.

Kerstvolkszang
De jaarlijkse kerstvolkszang in onze kerk vindt plaats op zaterdag 18 december om 17.00 uur en om 19.30 uur.

Open Huis en Vesperviering in de Jacobuskerk
Zondagmiddag 19 december, koopzondag, kan het winkelend publiek tussen 12.00 en 17.00 uur onze in kerstsfeer gestoken kerk binnenlopen en de kerststal bewonderen.
Bij binnenkomst is er voor iedereen warme chocolademelk en een kerstkransje.
Aansluitend is er om 16.30 uur een Vesperviering.
Daarin willen we samen met alle Christenen van Enschede bidden en zingen.
De Vesperviering duurt een half uur.

Verkoop Derdewereld producten
Zondagmorgen 19 december is er na de viering achter in de kerk verkoop van Derdewereldproducten, zoals koffie, thee, chocolade, presentjes, e.d.

Rondom Kerst
24 december, Kerstavond, begint de viering om 20.00 uur.
Voorganger is pastor Henk Antonissen, met zang van het Jacobuskoor.
25 december, 1steste Kerstdag, is er in onze kerk GEEN viering.
26 december, 2de Kerstdag, 9.30 uur gaat pastoor André Monninkhof voor, met zang van het Jacobuskoor.
De nieuwjaarsviering, zaterdagmorgen 1 januari, begint niet om 9.30 uur maar om 11.00 uur.
Voorganger is pastoor André Monninkhof met zang van het Jacobuskoor.
Zondag 2 januari is er in onze kerk GEEN viering.

Actie Solidaridad
In deze Vierluik treft u een envelopje aan voor de actie Solidaridad.
U kunt uw bijdrage t/m. 1 januari deponeren in de grote bus achter in de kerk.

Viering met Mgr. Eijk, en Nieuwjaarsreceptie
Zondagmorgen 9 januari begint de viering niet op de gebruikelijke tijd maar om 10.30 uur.
In deze viering zal Mgr. Eijk voorgaan, samen met het hele Pastorale team van Enschede.
Meerdere koren verlenen hieraan hun medewerking.
Na afloop van de viering is er een nieuwjaarsreceptie in het parochiehuis, waarvoor u allen wordt uitgenodigd.
Oecumenische Viering
Zondagmorgen 23 januari vindt in onze kerk de jaarlijkse Oecumenische viering plaats. Die begint niet om 9.30 uur maar om 10.00 uur.
In de volgende Vierluik leest u hierover meer.

Parochieel Beraad
Maandagavond 10 januari om 8 uur is er parochieel beraad in het parochiehuis aan de Walstraat.
Eigenlijk kunnen we niet langer meer spreken van ‘parochieel beraad’, omdat het nu het beraad is van de locatie van de St. Jacobuskerk en dus niet langer van de St. Jacobusparochie.
Daarom willen wij tijdens deze bijeenkomst brainstormen over een geschikte naam voor dit beraad.
Tevens doen vertegenwoordigers van de werkgroepen verslag van hun activiteiten en u wordt bijgepraat over de ontwikkelingen in onze gemeenschap.

Restauratie kerk
De restauratie van onze kerk zal langer duren dan was gepland.
De dakdekker heeft meer tijd nodig, maar de glazenier is nu klaar met zijn werkzaamheden. Half december zullen de steigers in de kerk zijn opgeruimd.
Icoon
De prachtige icoon op de voorgevel van onze kerk die wij van de bouwers van onze kerk gekregen hebben die drukt ontmoeting uit. Elisabeth en Maria, twee vrouwen die op een bijzondere manier zijn geraakt door de belofte en die daardoor immens blij zijn met elkaar. Blij met wat het leven voortaan te bieden heeft, omdat zij zich openstelden voor die buitengewone belofte. De belofte van Jesaja geeft ons die opdracht mee: Uit te gaan naar de ander. En er is niemand in deze kerk die daarvan is uitgezonderd. Niemand in de stad, niemand in het land. Niemand kan dat aan een ander over laten. Het hoort bij je eigen weg, Zó dat je tot leven komt.
Jeanine Molleman

Aandacht en hulp voor de familie Ntahonankwa (4)
In Vierluik van 7 oktober j.l.berichtten wij u over de situatie waarin Evode, Christien, Huque en Fiene verkeren. Even in het kort een stukje voorgeschiedenis: de fam Ntahonankwa is een (politiek) vluchtelingengezin uit Burundi (klein overwegend katholiek land in Centraal Afrika) dat al 7 jaar in ons land verblijft waarvan 4,5 jaar in Enschede, zij behoren tot de St. Jacobusparochie, locatie St.Jacobus. In mei kregen ze te horen dat hun verblijfsvergunning niet werd verlengd terwijl beide kinderen (3 en 5 jaar) wel mogen blijven, eigenlijk te gek voor woorden! Omdat deze maatregel vanaf dat moment ook ingrijpende financiële gevolgen had voor het gezin zijn we toen een aktie gestart waarop door veel mensen ruimhartig is gereageerd!

En dan nu iets over de huidige stand van zaken m.b.t. de pogingen ook voor beide ouders alsnog een verblijfsvergunning te krijgen. Omdat eerdere pogingen van Evode de benodigde papieren te krijgen via de ambassade van Burundi in Brussel waren mislukt zijn Fien Eitink en ondergetekende met Evode op vrijdag 17 september naar Brussel gereden, dit op aanraden van de advocaat van het gezin. Ik zal u de details besparen maar het was een bijzonder aparte gewaarwording daar in Brussel die wij niet snel zullen vergeten! Als het goed is moet dit bezoek aan de ambassade resulteren in het verkrijgen van een nieuw Burundees paspoort, een van de voorwaarden voor de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) om verder te gaan met de aanvraag voor een verblijfsvergunning voor beide ouders.Voor 1 december zou hier uitsluitsel over komen dus afwachten maar weer, Evode en Christien zelf geven de moed niet op en met hen blijven ook wij hopen op een goede afloop!
Wij zullen u op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen omtrent deze mensen en zeggen u nogmaals dank voor uw medeleven. En mocht ook u besluiten hen financieel te willen ondersteunen dan is uw bijdrage bijzonder welkom op bankrek. no. 59.22.63.096 van de PCI van de St.Jacobusparochie, locatie St.Jacobus!

En dan is er ook elke zondagmorgen nog de gelegenheid uw gave te deponeren in de melkbus achter in de Jacobuskerk!
Bij voorbaat dank!
Namens de Caritas van de locatie St.Jacobus, Jan Kattenpoel Oude Heerink

Parochiekroniek
Gedoopt:
Op 14 november is Jeremi Wim gedoopt. Hij werd geboren op 12 maart 2010, en is zoon van Wilco Wennekes en Agata Zielinska.
‘Dank voor het ontzagwekkend wonder dat ik ben.’ Ps. 139,14
 


Locatie St.Joseph

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG 
Telefoonnummer 435 48 08
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
(ook redactieadres)
Openingstijden
Maandag t/m donderdag van 9 tot 12 uur.
Op andere tijden en dagen gesloten.


Pastoraatgroep
Lies van Veldhoven-de Mönnink
Edith Elstak, contactpersoon
 Locatieraad
Hr. J. Marsman, contactpersoon/penningmeester
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. misintenties, stipendia of  een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:
ING-bank: 80 52 51 of
ABN-Amro-bank: 44.56.81.403

Voor Kerkbijdrage s.v.p. via
ING-bank: 30 44 773 of
ABN-Amro-bank: 44.51.07.324
Alle ten name van
St. Josephparochie Enschede

Webmaster
Hr. Henk Jan Krake
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Van de locatieraad en de pastoraatgroep

Op zaterdag 6 november hebben we mogen genieten van de St. Maarten gezinsviering.
Het verhaal van Sint Maarten  die de bibberende  bedelaar de helft zijn rode mantel geeft spreekt de kinderen  aan .
Maar natuurlijk ook de processie door de kerk met eigengemaakte lampions.
Het prachtige kinderkoor en begeleiding met veel mooie liedjes (waarvoor ongetwijfeld veel geoefend moet zijn) zorgden voor de juiste sfeer.
Het is elk jaar weer ontroerend te horen wat Loes en haar kinderen ten gehore brengen.
Het was voor de kinderen maar ook voor ouders en opa’s en oma’s een groot feest waar ook pastoor André Monninkhof als voorganger goed op inspeelde.
Als ik dat dan allemaal hoor en zie en ook de enthousiaste reacties van de kinderen achteraf waarneem, dan vraag ik mij af of we dit niet vaker dan de

huidige drie keer gedurende het jaar moeten doen.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar een reactie van de ouders.
Ik wil graag iedereen die aan dit mooie feest heeft meegewerkt hartelijk danken.

Hierover en voor vragen of aanbevelingen kunt u altijd contact met mij opnemen

Namens locatieraad en pastoraatgroep, Jos Marsman
053-435 53 20

 

Een geslaagde St. Maarten gezinsviering

Op 6 november jl. is, traditiegetrouw, de St. Maarten gezinsviering gehouden.
Tot ons grote plezier zijn er weer vele gezinnen en ander belangstellenden geweest die de viering hebben meebeleefd en meegedaan. Het meebeleven en meedoen,

maakt dat een viering een succes wordt. Bij een feest hoort natuurlijk ook muziek en dans. Daarvoor heeft het kinderkoor van de Paus Joannesschool gezorgd.

Het kinderkoor staat onder leiding van Loes Mohede Stolker. De kinderen hebben prachtig en enthousiast gezongen. Het zingen werd ondersteund met danspasjes,

gebaren en handen geklap. De mooie kleuren van hun uniforme t-shirts maakte het extra feestelijk. Enthousiasme onder de aanwezigen werd zichtbaar toen zij

voorzichtig mee gingen doen met de ondersteunende danspasjes en gebaren.
De volgende viering mag dit met nog meer overtuiging en overgave.
De meeste gezinsvieringen zijn woord en communievieringen. Deze keer werd een eucharistieviering gehouden waarbij er een eerste prettige samenwerking heeft

plaatsgevonden met Pastoor André Monninkhof. Ook de Pastoor was enthousiast en is tot twee keer toe voorop gegaan in de lampionnen optocht. Een bonte stoet

van kinderen met allemaal mooie kleurrijke lampionnen. Er waren zelfs kinderen met prachtige eigengemaakte lampionnen. Dit alles om een klein uurtje, op een

manier die kinderen aanspreekt, stil te staan bij het verhaal van St. Maarten en het Bijbelverhaal van de Barmhartige Samaritaan.
Wij danken allen voor het aanwezig zijn, meedoen en meebeleven van deze gezinsviering. Wij hopen  iedereen die aanwezig was en iedereen die dit leest en ook

graag mee wil vieren, te mogen ontmoeten tijdens de kerstviering van 24 december aanstaande.

Werkgroep gezinsviering St. Joseph parochie


Kerstviering van de Zonnebloem

Zieke en/of oudere parochianen, die geen Kerstviering kunnen bijwonen worden hiermede uitgenodigd voor de Kerstviering van de Zonnebloem in het

Parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg 2.
De viering is op maandag 20 december 2010, om 19.30 uur.
Pastoor Monninkhof gaat voor in de viering omlijst met zang van de zanggroep St. Joseph.
Wilt u deelnemen aan deze viering, dan kunt u contact opnemen met:
mevr. ter Grote tel.: 433 09 13.

De Zonnebloem, afd. ‘t Ribbelt e.o.


KERSTTIJD

In deze kersttijd staat de vitrinekast, naast de Mariakapel, weer vol met kerstgroepjes.
Als u in de buurt bent, ga dan eens kijken.

Kerstgezinsviering

Op kerstavond 24 december zal de kerstgezinsviering gehouden worden in de Josephkerk met medewerking van het kinderkoor van de Paus Joannes onder leiding van

Loes Mohede Stolker.


Mededelingen

Eerste kerstdag is de kerk van 15.00 tot 17.00 open.
Iedereen is dan van harte welkom om o.a. onze kerstkribbe te bewonderen.

Omdat er toch wat overlast dreigt, hebben we besloten om de Maria kapel dagelijks iets eerder dicht te doen n.l. om 16.00 uur i.p.v. 18.00 uur.
 
De kerkbijdrage voor 2010 is tot op dit moment circa 10% lager dan normaal, dit betekent 3 duizend euro minder inkomsten voor de St. Joseph parochie…

Wij kunnen ons voorstellen dat u het vergeten heeft, maar dat is geen probleem u kunt uw bijdrage alsnog overmaken.
ING-Bank: 30 44 773 of
ABN-Amro: 44.51.07.324
Bij voorbaat onze hartelijke dank.


Overleden

Op 29 oktober is overleden
Chrysostomus Gerhardus Josephus Meekes
Chris was gehuwd.
Hij woonde aan de Borneostraat 61 en werd 77 jaar.
De uitvaart vond plaats op 4 november waarna de crematieplechtigheid volgde in Usselo.

Op 3 november is overleden
Hendrika Engelina Elisabeth van Oosterwijk-Spitholt.
Riek was gehuwd.
Zij woonde aan de Boulevard 1945-505 en werd 88 jaar.
De uitvaart vond plaats op 9 november waarna de crematieplechtigheid volgde in Usselo.

Dat zij moge rusten in vrede


+++ KERSTCONCERT +++

Conservatorium Enschede

SINT JOSEPHKERK

16 DECEMBER 2010
12.30 -  13.30 uur
Gratis entree
 
Meer informatie John Schifflel

 

SPOORZONE...

Over de spoorzone heeft het Behoud, de Sint Joseph stevig neergezet. De toren moet zichtbaar zijn. Dat ligt nu vast binnen de gemeentelijke visie. We zitten

in overleg met de gemeente en de politiek. Het hoekpand Molen-straat is gered en zal blijven staan. De rest is onzeker van het Sanders complex.

John Schiffel


RESTAURATIE...

Nu we in de koude maanden zijn aangeland, valt er niets mede te delen over restauratie. Dus de komende tijd geen steigers in de kerk.

John Schiffel


UIT TIP....

De afgelopen 150 jaar is er gewerkt aan de Sint Jan waarvan 120 jaar in de steigers. Nu met de Kerst steigervrij. Op naar den Bosch!

John Schiffel


 
Locatie Ariënsgedachtenis

Hogelandsingel 39, 7512 GB 431 57 13
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur.


Pastores
Zie gegevens op pagina 1.

Pastoraatgroep
Mevr. C. Timmerman, contactpersoon
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Locatieraad
Hr. J. Lurvink 433 81 36
contactpersoon / secretaris
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hr. A.F.H. Rolevink, penningmeester

Kerkbijdrage:
ING/giro 24 77 400
t.n.v. Heilig Hart-Goede Herder
SNS-bank 91 15 53 401
t.n.v. Heilig Hart-Goede Herder

Redactie-adres
Mevr. Th.G.M.Elfrink 0049 5924782352
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hr. G.H. Germes 431 96 73
Brinkstr. 278, 7541 AV Enschede

Eindredactie en webmaster
Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16
Spartastr. 8, 7535 BN Enschede
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bezorging
Voorheen Goede Herder:
Dhr. Pahlplatz
Lipperkerkstraat 432 432 23 52
Voorheen Heilig Hart:
Mevr. C. Meijer-Dekkers 432 06 62
Tussen 18.00 en 19.00 uur 

Weekeindeviering
Zondag 19 december 9.30 uur
Kerstavond 24 dec. 19.00 en 21.30 uur
1e Kerstdag 25 december 09.30 uur
Vrijdag 31 december 19.00 uur
Zaterdag 8 januari 19.00 uur
Zondag 16 januari 9.30 uur
Zaterdag 22 januari geen viering

Vieringen door de week
Donderdagochtend 9.00 uur

Bijbel leesgroep
Elke 1e woensdag van de maand om 09.30 uur in het parochiecentrum van de Ariëns-gedachteniskerk.


Geloven
Moet niet zijn
een stok om mee te slaan
Maar geloven moet zijn
om naar de ander toe te gaan

Geloven
moet je hoop geven en troost
Geloven
is een werkwoord moet je ´doen´

Geloven
is geïnspireerd raken door die ander
en door die Ander
En samen op weg gaan.

Bron: ‘Wat je weggeeft, verlies je niet’
 
Uit de Ariënsgedachteniskerk

In het vorige nummer van Vierluik is al uitgebreid teruggekeken op de feest-avond voor vrijwilligers en op het werkgroepenoverleg. Inmiddels hebben wij – de locatieraad en pastoraatsgroep van onze geloofs-gemeenschap – een gezamenlijk overleg gehad en ook wij hebben nagepraat over beide avonden. We zijn tot de conclusie gekomen dat er een goede sfeer heerst in onze Ariënsgedachteniskerk. Natuurlijk is het niet aan onze aandacht ontsnapt dat het ook voor ons steeds moeilijker wordt nieuwe (en vooral jongere) mensen te vinden om onze groepen op sterkte te houden. In het laatste werkgroepen-overleg werd opnieuw ge-sproken over de wisselende tijden van de vieringen in het weekend. (De ene  week op zaterdag en de week daarop op de zondag). De locatieraad heeft samen met de pastoraatsgoep besloten dat onze pas-toraatsgroep een brief schrijft. Hierin worden alle voor- en tegenargumenten genoemd die de pastoraatsgroep opte-kende bij haar bezoeken aan de diverse werkgroepen. Het is dan aan het pastoresteam (stad Enschede) om te beslissen hoe het in de toekomst uit moet gaan werken. In de viering op de eerste Advent ging pastor Jan Kortstee voor in de viering. Zijn overweging ging over op weg gaan naar Kerst, in liefde verbondenheid en met zorg voor de ander/Ander.
Inmiddels branden er meerdere kaars-jes in de adventskrans en zijn we samen al een stuk op weg naar Kerst. Samen met veel gezelligheid en ook veel werk, want voor veel werk-groepen is deze tijd weer extra druk. De koren zijn natuurlijk al lang met hun kerstrepertoire begonnen. Veel vrijwilligers zijn weer bezig met o.a. het opzetten van de kerststal en het versieren van de kerk. De kerk en het koper zullen met Kerst extra blinken want de poetsengelen zijn voor Kerst extra actief. De bezoekgroep zal kleine attenties brengen naar de mensen die door hen bezocht worden en natuurlijk zijn er mensen die hand- en spandiensten verrichten, vieringen voorbereiden, derde-wereldproducten verkopen en noem maar op. Dus, heel veel vrijwilligers die meewerken om dit feest tot een Feest van Licht te maken voor onze hele geloofsge-meenschap.
Er wordt een kind geboren, er ontstaat iets nieuws, mensen voelen zich verbonden. Laten wij ons ook verbonden voelen, niet alleen in de vieringen maar ook in ontmoetingen in onze geloofsgemeenschap.
Wij hopen dan ook iedereen in de viering van zaterdag 8 januari 2011 welkom te heten en na de viering op de nieuwjaarsreceptie in de paro-chiezaal.
Namens de leden van de locatieraad en de pastoraatsgroep wens ik u allen fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2011.

Carin Timmerman


Ik geef de pen door aan……

Leo Vrijkotte kreeg de pen van Miep Pluijmers en dacht:
Wat is er veel gebeurd en wat was het leuk,
toen we (met o.a. Toon Borkens) de komische opera EULALIA hebben opgevoerd voor de ouders van de leerlingen van de Alfonsusschool,
toen Jan Broekman nog even naar Ootmarsum liep en terug,
toen ik lector was en het juiste epistel niet kon vinden en stond te stuntelen op het altaar,
toen ik als laatste MOV lid de VASTENACTIE  moest organiseren en door alle wijkcontactpersonen werd geholpen, met als aartsengel Herman Mars en de

straatengelen o.a. Trees van de Woning, Nardie ter Beke, Herman Heitbrink.
Zeg nu niet dat uw naam hier ook bij had moeten staan. Natuurlijk kan ik u niet allemaal noemen, maar in Afrika, Zuid Amerika en op Borneo zijn ze jullie nog

dankbaar.
Jullie deden mee om te helpen, om dienend te zijn.
Men kende elkaar, maar bleef beschei-den. Men had geleerd samen te werken en hoefde zijn ster niet te laten stralen boven Het Hogeland en de Velve.
We lieten altijd ‘De Kerk in het midden’.

Hoewel ik steeds kritischer werd en dikwijls denk, “Hoe hebben ze het allemaal kunnen bedenken”, wil ik niet cynisch worden.
Ik werd steeds meer “zzp-er“ in het geloofsgebeuren, werd wel lid van de Marienburg-vereniging, maar werd niet moedeloos.
Ik doe mee met de “noodtelefoon” van CE.(Caritas Enschede probeert mensen te helpen, die in een acute noodsituatie zitten, met bv. eten en een slaapplaats).
En ik zing mee.
Het Jacobuskoor lijdt erg onder de vergrijzing in de kerk. Een paar goeide zangers en een professionele dirigent houden de zaak draaiende. Maar hoe lang nog?
We moeten naar één “Groot Stedelijk katholiekenkoor”, dat afwisselend in kerken Gastkoor wil zijn en Project-koor (voor bv. de Ariensherdenking en volksmeezing-events bv. Kerstliedjes in december en Marialiederen in de maand mei.)

Ik denk dat het kan met:
1. goede pr
2. laagdrempelig in en uit stromen van zangers en musici
3. goede communicatie via telefoon en e-mail bv. via @katholiekenschede.nl
4. een website
5. een enthousiaste organisatiefiguur die de kar wil trekken
6. Bert Pluijmers

IK GEEF DE PEN DUS DOOR AAN
BERT PLUIJMERS

De hartelijke groeten van
Leo Vrijkotte


Niets is meer waard dan de dag van vandaag.      ( Goethe )


Medailles

Van boven kijkt de rest van het Ariënskoor toe hoe twee van zijn leden medailles van de St. Gregoriusverening (NSGV) in ontvangst mogen nemen.
Magda Hoekstra lid vanaf 1970, dus 40 jaar lid, kreeg de medaille in goud en Corry Reimerink werd in 1985 lid van het Goede Herderparochiekoor, dus nu in

totaal 25 jaar bij het koor en zij kreeg daarvoor de medaille in zilver.
Na de eucharistie werden beiden nog eens extra, met bloemen, in het zon-netje gezet.


Namens het Ariënskoor,
Thea Elfrink


Zingen is dubbel bidden

Graag willen wij u een langzamerhand groter wordend probleem voorleggen. Ons dameskoor (o.l.v. dirigent/organist Gerard Hoveling) luistert allereerst Rouw-

en Trouwdiensten op. Daarnaast zingen we enkele keren per jaar bij de zondagse vieringen en bij bijzondere gelegenheden.
We kunnen tegenwoordig echter beter spreken van een ROUW-koor en wel in dubbel opzicht:
1) We zingen veel vaker uitvaart-diensten dan huwelijksvieringen
2)  Als het zo door gaat, is ons koor ten dode opgeschreven. We zijn nl nog maar met 11 ouderwordende zange-ressen.
Gelukkig krijgen we de laatste tijd voor uitvaarten steeds meer ondersteuning van leden van het Ariënskoor.
Het zou toch wel jammer zijn, dat er in de nabije toekomst bij uitvaarten- en andere vieringen CD’s gedraaid zouden moeten worden, omdat er door gebrek aan

leden geen koor meer bestaat. Vandaar deze dringende DRINGENDE OPROEP aan alle parochianen, die kunnen zingen en ons koor willen komen versterken. HELP ONS

UIT DE BRAND! We repeteren op de dinsdag-avonden van 19.30 tot 20.30 uur en daarna is er gezellig gezamenlijk koffie/theedrinken.
Meldt u aan bij onze voorzitster Mevr. R. Olde Daalhuis, Hogelandsingel 54, 7512 GG Enschede (053-4320369)

Namens het Dameskoor van de Ariënsgedachteniskerk,
Ans de Klerk


De Koffieschenkgroep

Er werd mij gevraagd om voor Vierluik een stukje te schrijven over de koffieschenk groep.
In het totaal bestaat de koffieschenk-groep uit 10 dames, te weten Gerda Arends, Betsie Beckers, Paula Bouw-man, Mimi Klein Heerenbrink, Corrie Lurvink,

Marietje Meijerink, Ans ten Vergert, Marianne ten Vergert, Rozalie de Wals en mijn persoontje Lisette Borkens.
Elke eerste zaterdag of zondag van de nieuwe maand schenken we koffie voor na de viering.
Een half uur tot een uur voor de viering komt het groepje dat die avond of die morgen dienst heeft bij elkaar om de voorbereidingen te treffen in de keuken

voor het koffie schenken.
Als het nodig mocht zijn blijft één van ons achter om alles klaar te maken voor het koffiedrinken na afloop van de viering.
Als Corry (ons hoofd van de groep) er is kunnen wij de viering gewoon bijwonen en verzorgt ze tussendoor dat wat nodig is voordat we kunnen koffieschenken.
De groep is zeer hecht en we kunnen het goed met elkaar vinden. Na de communie verlaten wij de viering om de laatste voorbereidingen te treffen voor het

koffiedrinken. Het is erg gezellig om tijdens het koffiedrinken met zo velen een praatje te kunnen maken.
Druk is het vooral als er een speciale viering is en er naast de koffie en thee er ook voor hapjes en drank gezorgd moet worden, zoals met jubilea of met

Nieuwjaar.
Op zulke momenten is het extra druk,  en is het hard werken, maar dat geeft later veel voldoening.
We merken wel dat het koffie- en theedrinken na de viering erg wordt gewaardeerd.
We doen ons werk met liefde en plezier.
Wij allen hopen dit werk nog lang te kunnen en mogen doen.

Lisette Borkens heel veel hartelijke groeten, namens koffieschenkgroep


In memoriam

Na een lange periode van afnemende gezondheid is op zaterdag 27 november (3 dagen voor zijn 88e ver-jaardag) thuis in alle rust overleden Bernard Jan Roeloffzen. Ben was reeds vanaf zijn 10e jaar actief bij de kerk betrokken, eerst als misdienaar in de St. Jacobusparochie en de kapel van het R.K. ziekenhuis, daarna in de St. Janparochie.Via zijn vader raakte hij op 16-jarige leeftijd betrokken bij de Caritas. In deze crisistijd zamelde hij bij boeren in de omgeving voedsel in voor gezinnen die onder de hongersnood te lijden hadden. Later werd hij lid van de St. Vincentiusvereniging, waarvan hij vele jaren deel uit maak-te. Na de verhuizing naar de H. Hartparochie, werd hij daar al snel betrokken bij de financielecommissie en de commissie vrijwillige kerkbijdrage. Begin van de 80-er jaren wist hij het toenmalige parochieblad "Op de Hoogte" van de ondergang te redden, door op eigen kosten een offset-drukkmachine aan te schaffen en bij hem thuis het parochie-blad te drukken. Later werd een nog wat grotere drukmachine in de pasto-rie geplaatst. Zijn deskundigheid bleef bij de overige binnenstadsparochies niet onopgemerkt, hetgeen er in resulteerde dat, mede en vooral door zijn vasthoudendheid en doorzettings-vermogen, er voor de vier binnen-stadsparochies één parochieblad ont-stond. Ben was een bijzondere man met bijzondere kwaliteiten, die echter niet altijd op de juiste waarde werden geschat. Wij als geloofsgemeenschap zijn hem veel dank verschuldigd.

Namens de redactie G.H. Germes


† Overleden

Op 26 oktober is overleden
Theodorus Heinrich Morsink, Theo echtgenoot van Johanna Adriana Wilhelmina (Ans) Brenders. Hij woonde de laatste jaren in de C.F. Klaarstraat, voorheen in de Diekman-straat. Hij werd 84 jaar.

Op 27 oktober is overleden 
Maria Völker-Olde Monnikhof, Rie weduwe van Gerhardus Hermanus Völker. Zij woonde in de Posten, voorheen woonde zij in de Blenken. Zij werd 89 jaar.
Rie werd geboren in een groot gezin. Ze trouwde in 1944 met Gerrit Völker.
Ze kregen vijf kinderen. De eerste dochter overleed kort voor haar eerste verjaardag. Rie was een gezelligheids -mens, vrolijk en dol op muziek en dansen. Ze was een lieve oma. De laatste maanden waren zwaar voor haar. Ze leeft nu gewoon in haar kinderen verder.

Op 28 oktober is overleden
Joanna Hermina Evertzen, Anny weduwe van Franciscus Maria Hollink. Zij woonde in de Espoort, voorheen woonde zij in de Bandoengstraat. Zij werd 90 jaar.
Anny was een warme, gelovige en gelukkige vrouw. Een rustpunt voor de familie, vrienden, buren en kenissen, maar ook voor de wijkverpleging die haar de laatste jaren verzorgde. Na een langdurig ziekbed van Frans en zijn veel te vroege overlijden, bleef Anny na 23 jaar huwelijk alleen achter. Ze danste in de revue, werkte later als verkoopster van mode en ze was gast-vrouw in de ouderensoos van ‘De Roef’. Een beroerte dwong haar zelf-standig bestaan op te geven. Kort na haar 90-ste verjaardag overleed ze.

Op 27 november is overleden
Bernard Jan Roeloffzen, weduwnaar van Johanna Morssinkhof. Hij woonde aan de Roomweg, voor-heen woonde hij in de Lorentzlaan. Hij werd 87 jaar.

 

Verbondenheid reikt verder dan hier en nu


Tussen Kerst en Nieuwjaar is het parochiecentrum gesloten. Voor dring-ende zaken is één van de contact-personen bereikbaar via de telefoon-beantwoorder.

  
Doopzondagen

De voorbereidingsavonden vinden altijd plaats aan de Nieuwe Schoolweg 2.

De voorbereidingsavond voor de doopvieringen in januari is op dinsdag 14 december 20.00 uur voor de doopvieringen in de
St.Jan-Michaëlkerk:     zondag 2 januari
Jacobuskerk:      zondag 9 januari
Ariënsgedachteniskerk: zondag 16 januari

De voorbereidingsavond voor de doopvieringen in februari is op dinsdag 11 januari  20.00 uur voor de doopvieringen in de
Maria-H.Geestkerk  zondag  6 februari
Josephkerk   zondag 13 februari
Verrijzeniskerk  zondag 20 februari
Pauluskerk  zondag 27 februari


Vieringen door de week in de
H. Jacobus                Dinsdag en vrijdag om 09.00 uur
St. Joseph                 Woensdag om 19.00 uur
Florapark                   Eerste en derde dinsdag van de maand om 09.30 uur
Ariënsgedachtenis  Donderdag om 09.00 uur
H. Paulus                 1e vrijdag van de maand om 19.00 uur
H. Geest - Maria      Donderdag om 09.30 uur
St. Jan - H. Michaël Donderdag om 19.00 uur.
Verrijzenis                 Donderdag 09.30 uur


Lezingen bij de zondagen

19 december 24 december 25 december 26 december
Jes. 7, 10-14 Jes. 9, 1-6 Jes. 52, 7-10 Sir. 3, 2-14
Rom. 1, 1-7 Tit. 2, 11-14 Heb. 1, 1-6 Kol. 3, 12-21
Mt. 1, 18-24 Lc. 2, 1-14 Joh. 1, 1-18 Mt. 2, 13-23

31 december 2 januari 2011 9 januari 16 januari
1 Joh. 2, 18-21 Jes. 60, 1-6 Jes. 42, 1-7 Jes. 49, 3-6 
Joh. 1, 1-18 Ef. 3, 2-6 Hand. 10, 34-38 1 Kor. 1, 1-3
  Mt. 2, 1-12 Mt. 3, 13-17 Joh. 1, 29-34

23 januari: Jes. 8, 23—9,3;   1 Kor. 1, 10-17;   Mt. 4, 12-23

 
Weekeindevieringen  Wo-Co = Woord- en Communiedienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekenschede.nl

WEEKEND 18/19 december 2010  4e zondag van de ADVENT
Kerk   dag en tijd Viering   koor  voorganger
H. Joseph  Za. 17.00 u Wo-Co    Samenzang+orgel H. v.d. Hulst
Ariënsgedachtenis Zo. 9.30 u Wo-Co    Ariënskoor I. Schraven
St. Jan/H. Michaël Zo. 9.30 u Wo-Co    Gem. koor H. v.d. Hulst
H. Jacobus  Zo. 9.30 u Eucharistie   Jacobuskoor H.Antonissen
H. Paulus  Zo. 9.30 u Eucharistie   Da/he. Koor A.Monninkhof/C. Berbée
H. Geest/ Maria  Za. 19.00 u Eucharistie   jongerenkoor A.Monninkhof/C. Berbée
Verrijzenis des Heren Zo. 11.00 u Wo-Co     I. Schraven


KERSTAVOND 24 december 2010
Kerk   dag en tijd Viering   koor  voorganger
H. Joseph  Vr. 19.00 u Wo-Co  Gezinsviering  kinderkoor H. v.d. Hulst
   vr. 22.00 u Eucharistie  Zanggr.st.Jos H. Kronenberg
Ariënsgedachtenis vr. 19.00 u Gezinsviering Kinderkoor + jeugdkoor I. Schraven
   vr. 21.30 u Eucharistie  Ariënskoor J. Kortstee + J. vdNieuwendijk
St. Jan/H. Michaël vr. 19.00 u Gezinsviering  ProjectkoorC.  Berbée
   vr. 22.00 u Eucharistie  Gem.koor A.Monninkhof
H. Jacobus  vr. 20.00 u Eucharistie  Jacobuskoor H.Antonissen
H. Paulus  Vr. 20.00 u Eucharistie  Da/he koor A.Monninkhof
H. Geest/ Maria  Vr. 19.00 u Gezinsviering  Kinderkoor? J. Vermeulen
   Vr. 22.00 u Eucharistie  Da/he koor H. Bruggeman + C. Berbée
Verrijzenis des Heren Vr. 17.30 u Kinderviering  Kinderkoor I. Schraven + werkgroep
   Vr. 21.30 u Eucharistie  Parochiekoor W. Weemaes + I. Schraven


1e KERSTDAG  zaterdag 25 december 2010
Kerk   dag en tijd Viering   koor  voorganger
H. Joseph  Za. 10.30 u Eucharistie  BJK  J. Kortstee
Ariënsgedachtenis Za. 9.30 u Wo-Co   Dameskoor H. v.d. Hulst
St. Jan/H. Michaël Za. 9.30 u Wo-Co    All Together J. v.d. Nieuwendijk
H. Jacobus  Geen viering   
H. Paulus  Za. 9.30 u Eucharistie  Da/he. Koor G. Kolmschot
H. Geest/ Maria  Za. 11.00 u Eucharistie  Op Toon  A.Monninkhof
Verrijzenis des Heren Geen viering
   
ZONDAG 26 december 2010 2e Kerstdag
Kerk   dag en tijd Viering   koor  voorganger
H. Joseph  Geen viering   
Ariënsgedachtenis Geen viering   
St. Jan/H. Michaël Geen viering   
H. Jacobus  Zo. 9.30 u Eucharistie  Jacobuskoor A.Monninkhof
H. Paulus  Zo. 9.30 u Eucharistie  Volkszang J. Kortstee
H. Geest/ Maria  Geen viering   
Verrijzenis des Heren Zo. 11.00 u Wo-Co     C. Berbée

VRIJDAG 31 december 2010  Oudejaarsdag
Kerk   dag en tijd Viering   koor  voorganger
H. Joseph  Vr. 19.00 u Eucharistie Samenzang  St. Joseph A.Monninkhof
Ariënsgedachtenis vr. 19.00 u Wo-Co   Ariënskoor C. Berbée
St. Jan/H. Michaël vr. 18.00 u WoCo   Samenzang H. v.d. Hulst
H. Jacobus  Geen viering   
H. Paulus  Vr. 19.00 u Wo-Co Da/he. Koor    I.Schraven
H. Geest/ Maria  Vr. 19.00 u Wo-Co     J.v.d.Nieuwen-dijk
Verrijzenis des Heren vr. 19.00 u Oecumeni.viering   J. Kortstee + R. Vissinga

WEEKEND 1/2 januari  2011  Nieuwjaar - Driekoningen
Kerk   dag en tijd Viering   koor  voorganger
H. Joseph  Geen viering   
Ariënsgedachtenis Geen viering   
St. Jan/H. Michaël Geen viering   
H. Jacobus  Za. 11.00 u Eucharistie  Jacobuskoor A.Monninkhof
H. Paulus  Zo.  9.30 u Eucharistie  Da/he. koor A.Monninkhof
H. Geest/ Maria  Zo. 11.00 u Eucharistie?  ?
Verrijzenis des Heren Zo. 11.00 u Wo-Co     I. Schraven

WEEKEND 8/9 januari 2011   Doop van de Heer
Kerk   dag en tijd Viering   koor  voorganger
H. Joseph  Za. 17.00 u Eucharistie Samenzang + orgel A.Monninkhof + P.v.Blijswijk
Ariënsgedachtenis Za. 19.00 u Eucharistie  Comebackkoor A.Monninkhof + P.v.Blijswijk
St. Jan/H. Michaël Za. 19.00 u Eucharistie  Alle koren J. Kortstee + C. Berbée
H. Jacobus  Zo. 10.30 u Eucharistie  div. koren W. Eijk + alle pastores
H. Paulus  Za. 19.00 u Eucharistie  Volkszang G. Kolmschot
H. Geest/ Maria  Za. 19.00 u Eucharistie  Gem. koor W. Weemaes
Verrijzenis des Heren Za. 19.00 u Eucharistie  Parochiekoor B.Engelbertink

WEEKEND 15/16 januari  2011  2e zondag door het jaar
Kerk   dag en tijd Viering   koor  voorganger
H. Joseph  Za. 17.00 u Eucharistie Zanggroep St. Joseph H. Kronenberg
Ariënsgedachtenis Zo. 9.30 u Wo-Co   Ariënskoor H. v.d. Hulst
St. Jan/H. Michaël Zo. 9.30 u Oec. Viering  Cantorij C. Berbée
H. Jacobus  Zo. 9.30 u Eucharistie  Jacobuskoor A.Monninkhof
H. Paulus  Zo. 9.30 u Eucharistie  Da/he. koor J. Kortstee
H. Geest/ Maria  Za. 19.00 u Wo-Co   OpToon  H. v.d. Hulst
Verrijzenis des Heren Zo. 11.00 u Eucharistie  Parochiekoor A.Monninkhof

WEEKEND 22/23 januari 2011 3e zondag door het jaar, gebedsweek, dag van de Eenheid
Kerk   dag en tijd Viering   koor  voorganger
H. Joseph  Geen viering   
Ariënsgedachtenis Geen viering   
St. Jan/H. Michaël Za. 19.00 u Eucharistie  Gem.koor H.Antonissen
H. Jacobus  Zo. 10.00 u Oec.viering   J. v.d. Nieuwendijk
H. Paulus  Zo. 9.30 u Eucharistie  volkszang G. Kolmschot
H. Geest/ Maria  Zo. 11.00 u Eucharistie  Schola  A.Monninkhof
Verrijzenis des Heren Zo. 10.00 u Oec. Viering    I. Schraven, R. Vissinga, I. Keijzer

Vertrouwen en genegenheid brengt een mens in verlegenheid. Die zijn naasten niet hoort roepen om liefde en geborgenheid.
Want ook u vraagt toch die zekerheid?

 
Colofon

Vierluik
Jaargang 18, nr. 10, 16-12-2010

Centrale Redactie
Adres: Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Leden Redactie Vierluik
Mevr. A.E. Kenter-ten Have
Mevr. L. Onland
Mevr. Th.G.M. Elfrink
Mevr. T.H.J.M. Schaap-
Scholte Lubberink (Eindredacteur)
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Kopij Pelgrim
Inleveren   verschijnt
maandag   donderdag
3 januari 2011  20 januari 2011
31 januari 2011  17 februari 2011
7 maart 2011  24 maart 2011
Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11).

Telefoonnummers voor hulpvragen

Parochiesecretariaat Katholiek Enschede. Tel. 053 - 478 53 06
Geopend maandag, woensdag en donderdag van 09.30 - 12.30 uur.
Vergaderruimtes, Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG Enschede.
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.katholiekenschede.nl 

Bereikbaarheidsdienst pastores
De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt de gehele week voor plotselinge situaties rond het sterfbed of een andere situatie: 06 275 11 272.
Huis van verhalen –
voorheen Pastoraat na Ramp.
Secretariaat:
Roomweg 163c, 7523 BM Enschede.
Tel. 053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl
Directeur: Hermien Maartens

Sensoor telefonische hulpdienst
Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 0900 – 0767.
www.sensoor.nl/oostnederland: voor een vertrouwd gesprek
De ouderentelefoon biedt ouderen de moge-lijkheid eens van zich af te praten. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk.
Telefoon 074 - 255 25 52 en is bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Ouderentelefoon

Citypastoraat
Voor hulpvragen via telefoon: 430 61 90. Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur. En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl misbruik –
meldpunt RK Kerk
Binnen de Rooms Katholieke kerk is een meldpunt voor sexueel misbruik in een pastorale relatie. Hiervoor kunt u terecht bij het volgende telefoonnummer:
06-19 114 307 (lokaal)

Sexueel

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54
Een praktische hulpdienst van het Parochie-Verband Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt.
Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.