Laudato Si’- Hoe een encycliek ons uitnodigt medescheppers te worden

laudato si logo1200Van 3 september tot 2 oktober vieren we in onze parochies, samen met vele kerken wereldwijd, de Scheppingsperiode. In de zondagse vieringen, met start- en slotvieringen in Haaksbergen en Enschede en met een actief, gezellig en inspirerend programma. Daarover kon u al in de nieuwsbrief lezen. Rode draad bij alle activiteiten is de visie van de encycliek Laudato Si’ over de zorg voor ‘het gemeenschappelijk huis’: onze mooie, unieke en onvervangbare aarde, Gods schepping. 

Waarom Laudato Si' ?
Dat gemeenschappelijk huis is in gevaar. Al heel lang. En al heel lang sluit de een deel van mensheid haar ogen ervoor, terwijl een ander deel en de aarde eronder lijdt. Maar nu kunnen we er niet meer omheen: de opwarming van de aarde,  extreme hitte en droogte, overstromingen, de energiecrisis, oplaaiende oorlogen, smeltende gletsjers in de Alpen, vernietigende branden in Europa en Noord Amerika, klimaatvluchtelingen, toename van armoede wereldwijd, de plasticsoep, het uitsterven van planten en dieren, het verlies van de biodiversiteit: we kunnen en mogen het niet langer negeren. 
Hij schrijft over onze ‘cultuur van verspilling’ die ons ongevoelig heeft gemaakt voor de verkwisting van grondstoffen. Tegen de achtergrond van de armoede en honger in de wereld is dit een schreeuwend onrecht.  Willen we nog iets ten goede keren, dan moeten we nu in actie komen en beter voor de aarde en elkaar zorgen. Al sinds de jaren zestig riepen verschillende pausen daartoe op. Paus Franciscus is echter de eerste die daar een encycliek aan wijdt: Laudato si’ uit 2015. De zorg voor de schepping zou een Achtste werk van Barmhartigheid moeten zijn, zo stelt hij.
Laudato Sí betekent letterlijk: "Geprezen zijt Gij". Deze titel is ontleend aan Zonnelied van Franciscus van Assisi.  De encycliek staat bol van goede ideeën om een meer zorgende, vredevolle en duurzame wereld te scheppen.  

https://www.youtube.com/watch?v=g3vSGdlmeqI

Onze verantwoordelijkheid
Paus Franciscus spoort ‘iedereen die verantwoordelijk is voor economische, politieke en sociale kwesties’ én ‘alle mensen van goede wil’ aan om ‘beschermers van de schepping’ en zo ‘medescheppers’ te zijn. Wij moeten toegroeien, zo schrijft hij, naar een ‘Integrale Ecologie’ waarin zorg voor de schepping en zorg voor de armsten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Het is een indringend en confronterend document want de paus stelt niet alleen regeringsleiders verantwoordelijk voor het milieu, maar ieder mens in zijn eigen omgeving. De meest indringende vraag die de Paus ons stelt: "welke wereld willen we nalaten aan wie na ons komt, de kinderen die nu opgroeien?"

Medescheppers gevraagd
In zijn oproep om nu daadwerkelijk aan de slag te gaan en in alles duurzaam te gaan leven noemt de paus ons dus ‘medescheppers’ van een nieuwe wereld. Uitzonderlijk is dat de Paus zich niet alleen tot Christenen richt, maar tot alle mensen van goede wil. Wij moeten onze levensstijl veranderen en beter gaan zorgen voor ons ‘gemeenschappelijke huis’.  Dat is niet alleen hard nodig voor de aarde, maar geeft ons ook vreugde en perspectief van leven voor onze kinderen. Om ons bij die verandering te helpen en te inspireren heeft de paus een zeven jaar durend programma gepresenteerd, de 7-Sprong, waaraan iedereen kan meedoen. Wist u dat het getal zeven naar het Bijbelse sabbatjaar verwijst, waar elk zevende jaar de aarde rust werd gegund? Zo’n rustjaar is bevrijdend en helend voor de planeet en voor al wat erop leeft.

Lees hier hoe ook u en jij medeschepper kunnen zijn.

Natuurlijk vind je al deze en nog meer informatie op de parochie website en in de Nieuwsbrief. Volg ons ook op onze Facebook pagina Laudato Si' Parochieverband Zuidoost Twente

Meer weten over Laudato Si’?
Kijk dan eens naar één van deze bondige presentaties

https://laudato-si.nl/ De Laudato Si’ website van de Nederlandse Laudato Si alliantie. In deze alliantie nemen de Nederlandse Bisschoppen, de Konferentie Nederlandse Religieuzen en diverse maatschappelijke organisaties deel, zoals Cordaid en Socires. 

https://netrv.be/campagne-ecokerk-2022 De website van de Belgische alliantie. Hierop staat heel veel bruikbare informatie, bronnen, materiaal. Ook kun je hier lezen hoe andere – vnl Belgische parochies en gemeentes met Laudato Si aan de slag zijn gegaan.

https://laudatosiactionplatform.org/ De Laudato Si’ website van het Vaticaan. In het Engels en Duits.

https://www.mariavlucht.nl/laudato-si