Dit is een groet van Maria!”, zegt Pastoor André Monninkhof blij na afloop van de viering, terwijl hij in zijn koffie roert. Het parochiehuis van de Jacobuskerk zit helemaal vol, de pastoor is een tevreden mens. Zijn idee om ter gelegenheid van het Hoogfeest Maria ten Hemelopneming op 15 augustus in de avond een viering buiten in de tuin te houden is een groot succes geworden.

Het was natuurlijk spannend. “Hoeveel mensen komen er, blijft het droog, kan iedereen zitten, waar zetten we het altaar?” Heel veel vragen die in de weken voorafgaand aan de viering werden gesteld. Het vrijwilligersteam van de Jacobuskerk sloeg de handen ineen en maakte een plan van aanpak. Als eerste werd de tuin onderhanden genomen. Want ook al roemde de TC Tubantia de Jacobustuin als een groene parel in de binnenstad, deze parel was eind juli nog wel heel erg groen, vooral door het onkruid en het hoge gras. Op vrijdag 3 augustus werd de tuin door een tiental vrijwilligers inclusief de pastoor zelf na een aantal uren flink werken omgetoverd tot een keurige binnentuin.tuin1

Fons zorgde daarna voor een stevige vlonder op de trappen, waar het altaar op kon staan, Joop en Leo plaatsten op de middag voor de viering alle stoelen in de tuin en de dames van het secretariaat verzorgden de publiciteit en boekjes voor de viering. Laat de parochianen maar komen! En dat deden ze. Maakten we ons vooraf zorgen over de opkomst, vanwege de warmte of vakantie? Vanaf half zeven dromden de mensen binnen en al snel waren alle boekjes meegenomen, moesten er stoelen worden bijgehaald en kon pastoor Monninkhof de viering beginnen voor een gehoor van zo’n 125 belangstellenden! Het voorspelde onweer bleef uit, een windvlaag bracht af en toe verkoeling en het carillon van de buurkerk zorgde af en toe voor muzikale omlijsting.

Een hele sfeervolle viering, met medewerking van het nieuw opgerichte gelegenheidskoor Hymnus o.l.v. Hans Uffing. TC Tubantia was aanwezig om verslag te doen van deze unieke viering: een prachtige foto sierde de volgende ochtend de voorkant van de krant. Tevredenheid alom!tuin2

Weer een traditie geboren! Pastoor Monninkhof is vastbesloten om deze viering ieder jaar in de tuin te laten plaatsvinden, als het weer het toestaat. Aan de vrijwilligers zal het niet liggen. Zij zullen volgend jaar met evenveel plezier de zaken weer regelen. Zodat de parochianen ieder jaar op 15 augustus kunnen genieten van een unieke en sfeervolle buitenviering.

Als groet van Maria!

Hetty Mulder