In dit raam zijn Jezus Maria en Jozef als heilige familie afgebeeld in een mandorla, een amandelnoot die als vrucht aan de gestileerd weergegeven boom van Jesse ontspruit. Een mandorla is ook een ovaalvormige stralenkrans die een figuur omgeeft als teken van heerlijkheid of heiligdom. De boom van Jesse is een bijbelse benaming voor de stamboom van Jezus van Nazaret. Vanaf de elfde eeuw komen er voorstellingen op, waarin Jesse ligt te rusten of te slapen. Uit zijn borst komt een wortel, die zich vertakt tot een grote boom. In de takken van die boom zitten de koningen van Juda verborgen. De top van de boom wordt gevormd door Maria en haar kind Jezus.
Soms zijn er ook enkele profeten en vrouwen uit het Oude Testament afgebeeld. In dit rozetraam ligt Jesse onderaan. Links en rechts in de rand zijn elk zevenmaal drie kleine koningsfiguren afgebeeld. Volgens het evangelie van Matteüs is er een lijst met drie tijdperken van telkens veertien geslachten: van Abraham tot David, van David tot de Babylonische gevangenschap, en vandaar tot Jezus. Aldus komt men in dit rozetraam tot twee maal zeven (veertien) maal drie.
Ontwerp door Charles Eyck.
Jacobus 75 jarig boekje resize